De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De pandemisten: een geslaagde actie in de gemeenteraad
De Pandemisten

De pandemisten: een geslaagde actie in de gemeenteraad

dinsdag 26 oktober 2021 13:25
Spread the love
Niet bevoegd mondje toe, zo klinkt het bij de gemeenteraad. Hetzelfde bestuur dat op de gemeenteraad van juni nog besloot om het bestuur dichter bij de burger te brengen.

Wel als het bestuur niet dichter bij de burger komt, dan komt de burger dichter bij haar bestuur. Namelijk in haar gemeenteraad, net daar willen we het hebben over wat het gemeen nu eigenlijk is. Het is een goed, een schap, iets gedeeld iets wat ons ons maakt, iets wat ons rechten meent. Door de beslissing van de commissie om de burgers nu niet te laten spreken op de gemeenteraad omdat het stadsbestuur niet bevoegd zou zijn over haar eigen publiek patrimonium, maakt men van onze democratie een votje.

De voordeur gaat doe en de achterdeur open. De burgers kunnen zich niet richten tot haar bestuur als het over de verkoop van gemeengoed gaat maar worden ‘gefaciliteerd’ richting een stadsdebat. Waar niemand weet of dit debat gaat over OF er verkocht of AAN WIE er verkocht wordt. Men spreekt over participatie over de correcte “partners” vinden, de wel lievende grootgrondbezitters, de fleurige immobiliën, de gemotiveerde kapitaalkrachtige geëngageerde ondernemer.Het is allerminst de Gentenaar die zich een plek in het pand zal kunnen bekostigen. Het stadsdebat is, indien er geprivatiseerd word, waarschijnlijk ook de laatste keer dat de Gentenaar me kan besturen over de invulling van het Pand.

We hebben een klacht neergelegd bij de gouverneur, volgende maand spreken we, eindelijk, als burger op de gemeenteraad.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!