De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

(foto Pandemisten)
Pandemisten

Pandemisten voeren opnieuw actie met vijf eisen!

maandag 10 januari 2022 17:18
Spread the love

Op zondagnacht hebben de pandemisten, die opnieuw het Caermersklooster kraakten op 19 december, het stad volgehangen met posters waarop hun vijf eisen naar Stad Gent en het stadsbedrijf WoninGent te lezen zijn:

1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen
2. Er komt een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid
3. Een plafonnering van de huurprijzen
4. Huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze
5. De stopzetting van het antikraak beleid

“De verkoop van waardevolle gebouwen als het Caermersklooster, die een belangrijke sociale en culturele geschiedenis met zich meedragen, zou een beslissing moeten zijn als resultaat van een democratisch proces. Momenteel hebben de Gentenaren enkel inspraak aan wie en met welk doel het verkocht wordt”, zegt een van de krakers.

“Het Pand staat niet alleen in haar strijd, want er staan nog veel meer privatiseringen gepland, waaronder het Blauwhuis, de Arsenaalsite en honderden sociale woningen. Dit asociale woonbeleid is in het belang van rijke investeerders in de plaats van gewone Gentenaren, voorwie de huurprijs nog meer de lucht in zal gaan”, stelt nog een kraker.

De krakers willen hiermee ook het antikraakbeleid aanklagen dat Stad Gent sinds een tiental jaar voert:
“Het negatieve beeld van krakers dat geschetst wordt door de politiek en de media klopt niet. Krakers hebben in het verleden veel goede dingen gedaan en ze doen dat nog steeds. Mensen onderdak geven, wanbeleid aanklagen, mensen inspireren tot een duurzamere vorm van leven en historische gebouwen beschermen tegen verloedering. In het geval van het Pand hebben krakers een onmisbare rol gespeeld in het creëren van sociale huisvesting”, zo luidt het.

De pandemisten zeggen dat ze het pand zullen blijven bezetten totdat alle vijf eisen ingewilligd worden en nodigen iedereen die zich verbonden voelt met hun strijd uit om een handje te komen helpen. Ze laten weten dat het niet de laatste keer zal zijn dat ze in het straatbeeld verschijnen om actie te voeren voor een socialer woonbeleid.

“Totdat het stad afkomt met een plan voor een sociale tijdelijke invulling mét woonmogelijkheid dat mensen in plaats van winst ten goede komt, zullen wij zo hard mogelijk ons best doen om zélf die tijdelijk invulling te vormen”, zo sluiten ze hun betoog af.

(niet voor publicatie) Voor meer informatie, bezoek onze website https://hetpand.noblogs.org/ waar ook de tekst van de poster met onze vijf eisen te lezen is.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!