De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldvluchtelingendag: Vluchtelingen met beperking vallen door Covid-19 nog meer ten prooi aan discriminatie en voedselonzekerheid
Opinie - Handicap International

Wereldvluchtelingendag: Vluchtelingen met beperking vallen door Covid-19 nog meer ten prooi aan discriminatie en voedselonzekerheid

In het kader van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni brengt Handicap International haar nieuwe rapport 'COVID-19 in the humanitarian contexts: no excuses to leave persons with disabilities behind!' om de aandacht te vestigen op de moeilijkheden die vluchtelingen en ontheemden met een beperking ondervinden als gevolg van de covid-19-crisis. Volgens het verslag hebben zij sinds het begin van de crisis steeds meer problemen om toegang te krijgen tot diensten zoals gezondheidszorg, lijden ze aan voedseltekort en worden ze vaak geïsoleerd, gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

zaterdag 20 juni 2020 13:54
Spread the love

 
Van de 79,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd heeft ongeveer 15% een beperking. In totaal zijn naar schatting 9,7 miljoen personen met een handicap als gevolg van conflicten en vervolgingen onder dwang ontheemd geraakt. Uit het rapport blijkt dat de pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkingen deze problemen verergeren.

Aan de hand van getuigenissen van begunstigden en zorgmedewerkers uit 19 landen illustreert het verslag de moeilijkheden waarmee mensen met verschillende soorten handicaps en uit verschillende achtergronden worden geconfronteerd door de covid-19-crisis. Vaak worden armen, gestigmatiseerd, verbannen in hun gemeenschap en vergeten tijdens crisissen en worden mensen met een beperking geconfronteerd met vele vormen van discriminatie. De last van de stigmatisering maakt hen nog kwetsbaarder dan anderen wanneer zij ontheemd zijn en geconfronteerd worden met een ernstige epidemie.

In Jemen getuigt Ahmed, een fysiotherapeut voor HI: “Discriminatie zal gevolgen hebben voor personen met een beperking, omdat ze meestal geen toegang hebben tot hygiënische voorzieningen, vanwege een gebrek aan financiële middelen of informatie. Als ze hulp nodig hebben, zullen veel mensen weigeren om hen te helpen omdat ze bang zijn dat ze ziek zijn”.

In Haïti meldde 81 procent van de huishoudens met personen met een handicap dat de pandemie zou kunnen leiden tot een verhoogde stigmatisering van ouderen, personen met een handicap en personen die leven met hiv of aids binnen de gemeenschappen. Bestaande traditionele geloofsovertuigingen en praktijken leiden tot verdere discriminatie en geweld tegen deze groepen.

Overvolle en onhygiënische vluchtelingenkampen

Vele vluchtelingenkampen wereldwijd zijn overbevolkt, onhygiënisch en herbergen mensen, die door armoede of conflicten in deze kampen zijn terechtgekomen. Een dergelijke omgeving, die gekenmerkt wordt door een beperkte toegang tot diensten, is bijzonder bevorderlijk voor de overdracht van het virus. Toegang tot schoon water voor eenvoudige handwas, kan een dagelijkse strijd zijn, zoals een moeder van een kind met een handicap uit een vluchtelingenkamp in Kenia getuigt: “Sinds het begin van de covid-19-epidemie gebruiken we veel water, en dat is moeilijk te vinden. We hebben vaak watertekorten en soms moeten we water halen uit het naburige kamp.”

De lockdownmaatregelen hebben de humanitaire dienstverlening onderbroken, beperkt of belemmerd. Maar veel vluchtelingen met een handicap hebben humanitaire hulp nodig. Veel vluchtelingen hebben hun baan verloren en zitten zonder economische middelen en lijden aan voedseltekorten. 93% van de vluchtelingen met een beperking in Libanon noemt voedselonzekerheid als hun voornaamste zorg.

In Pakistan woont Abdul Baqi, een 50-jarige man die zijn been verloor, met zijn vrouw en 10 kinderen in het Afghaanse vluchtelingenkamp Jalala Mardan. Als gevolg van de uitbraak moest hij zijn winkel in de buurt van het vluchtelingenkamp sluiten. Hierdoor verloor hij zijn enige bron van inkomsten om zijn familie te voeden. “Ik ben niet bang dat mijn kinderen het virus zullen krijgen. Mijn zorg is dat ik ze niet kan voeden”, zegt hij.

Handicap International roept staten op om de humanitaire hulp weer toe te laten. De organisatie vraagt ook dat de landen ervoor zorgen dat vluchtelingen en ontheemden met een handicap niet in de steek worden gelaten of geen hinder ondervinden om toegang te krijgen tot humanitaire hulp. Ngo’s zijn het laatste redmiddel voor de meest kwetsbare mensen, die meestal afhankelijk zijn van humanitaire hulp.

Acties en interventies aangepast op het terrein

Handicap International heeft sinds het begin van de pandemie haar acties en interventies aangepast om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de toegang tot basisdiensten (voeding, hygiëneproducten, gezondheidsdiensten) voor kwetsbare personen te verzekeren. Atlas Logistique, de logistieke operationele eenheid van de organisatie die gespecialiseerd is in supply chain en logistieke hulp voor ngo’s, stelt haar logistieke platforms en haar expertise ter beschikking van ngo’s. Noodhulpactiviteiten omvatten de distributie van hygiëneproducten of de ondersteuning van activiteiten om te voorzien in hun levensonderhoud.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!