De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldvluchtelingendag: “Kusten in solidariteit”
Opinie - Rise up

Wereldvluchtelingendag: “Kusten in solidariteit”

De campagne 'Coasts in Solidarity' zou in juni en juli de buitengrenzen van West-Europa afgevaren hebben om de nood aan solidariteit met migranten (op doortocht) te onderstrepen, en om solidaire bewegingen en collectieven langsheen de hele kustlijn met elkaar te verbinden. Deze week zou het schip ook in Zeebrugge en Oostende aangemeerd hebben, ware het niet voor corona. Maar ook zonder zeilschip gaat de campagne door!

zondag 21 juni 2020 13:34
Spread the love

 

Deze campagne wordt gelanceerd om de bevolking en de inwoners van de kuststeden op te roepen om meer solidariteit te tonen en de ogen te openen, opvang te organiseren en lokale politici te vragen om een veilige oversteek over de zee mogelijk te maken, want vluchten is GEEN MISDRIJF! Open de grenzen en geef geen kans aan mensenhandel en smokkelaars van migranten op de vlucht! 

Foto: Rise up

We voeren zaterdag 20 juni actie op het strand van Oostende, om de vele migranten te herdenken die stierven aan de grenzen van Fort Europa en onze Noordzee. De Iraanse drenkeling Masoud Niknam, die vorig jaar voor de kust van Zeebrugge aangetroffen werd, is slechts 1 van de vele tragische verhalen. Fort Europa heeft sinds 1993 al 35.760 doden op zijn geweten en nog veel meer waarvan we zelfs niets weten.

2020 toont, meer dan ooit tevoren, dat we vandaag de dag ver verwijderd zijn van een wereld met gelijke rechten voor alle mensen. De situatie van migranten in Europa en andere delen van de wereld is ronduit beschamend. De gesloten centra (Gevangenissen zoals de Refuge in Brugge) blijven bestaan en zijn overvol. 

Foto: Rise up

We willen dat er een einde komt aan deze situatie. Deze toestand is gebaseerd op wetten en politieke besluiten die kunnen en moeten veranderd worden. Toch besliste de commissie landsverdediging vorige week dat 4 Belgische F16’s opnieuw naar Syrië en Irak mogen vertrekken, om er – vaak boven dichtbevolkte gebieden – bommen te droppen. De vraag moet gesteld worden, waar de mensen die voor dit oorlogsgeweld vluchten; dan wel nog welkom zijn?

Op dit moment wordt er actie gevoerd in het kader van deze campagne ‘Kusten in solidariteit’ in 16 steden in 4 landen langs de Noordzee en ook langs het kanaal. Om foto’s te bekijken van deze acties: ga naar #coastsinsolidarity. En later ook op de blog: coastinsolidarity.noblogs.org. 

Foto: Rise up

Deze namiddag om 14u is er ook een bijeenkomst in Brussel georganiseerd door de coördinatie van mensen zonder papieren in België (en vele andere zelforganisaties van mensen zonder papieren) op het Luxemburgplein in Brussel om regularisatie te eisen van alle mensen zonder (de juiste) papieren. 

Eisen van de campagne ‘Kusten in solidariteit’: 

Voor het recht om te blijven en vrij te bewegen! 

Stop de deportaties – voor eens en altijd! 

Regularisatie van alle mensen zonder de juiste papieren! 

Waardevolle levensomstandigheden en gezondheidszorg voor iedereen! 

Sluit alle kampen – voor eens en altijd!

Bouw solidaire steden en netwerken! 

Laten we de samenleving op een andere leest schoeien!

SOLIDARITEIT NU!!!

Foto: Rise up

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!