De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PFOS-klokkenluiders Goorden en Vanhoutte krijgen ‘Prijs van de Klokkenluider’ van Leuvens Assangecomité

PFOS-klokkenluiders Goorden en Vanhoutte krijgen ‘Prijs van de Klokkenluider’ van Leuvens Assangecomité

Thomas Goorden en Frank Vanhoutte, die met hun studiewerk aan de basis lagen van onthullingen inzake het PFOS-schandaal in Zwijndrecht en omgeving, zijn de eerste laureaten van de “Prijs van de Klokkenluider” die het Leuvense Assangecomité vanaf heden jaarlijks wil uitreiken. Het comité is genoemd naar Julian Assange, de man achter WikiLeaks en vooral bekend wegens verspreiding van geheime documenten over oorlogsmisdaden van VS-militairen in Irak en Afghanistan.

dinsdag 7 september 2021 10:06
Spread the love

 

Assange werd in 2012 opgepakt in Engeland. Na zijn voorwaardelijke vrijlating verschool hij zich in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar werd hij in april 2019 gearresteerd wegens schending van de opgelegde voorwaarden tot vrijlating. Assange zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Berlmarsh in afwachting van de behandeling eind oktober van het VS-verzoek tot uitlevering.

“Zoals de WikiLeaks-onthullingen van Chelsea Manning voor een omwenteling zorgden in onze mainstream kijk op de ‘humanitaire missies’ in het Midden-Oosten, zo hebben de onthullingen van Goorden en Vanhoutte ons idee grondig door elkaar geschud over de wijze waarop Vlaamse politiek en instellingen omgaan met zakelijke belangen van grote vervuilende bedrijven”, aldus Fred Guldentops van het Assangecomité, die het duo prijst omdat ze hebben aangetoond “hoe multinationals quasi ongestoord schadelijke stoffen in het leefmilieu kunnen dumpen en daar op alle mogelijke manieren door de instellingen een verdoken of openlijke vrijbrief voor krijgen”. De PFOS-kwestie schotelt ons volgens Assangecomité “een gigantische spiegel voor hoe we de klimaatopwarming en meer algemeen de aantasting van het milieu wel moeten aanpakken”.

De uitreiking van “De Prijs van de Klokkenluiders” op zaterdag 4 september was een onderdeel van een solidariteitsweekend met Julian Assange en WikiLeaks in het café “Het Groot Ongelijk” aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo (Leuven). Op vrijdagavond 3 september werd er de film J’accuse van Roman Polanski getoond.

Op zondag trok een tiental actievoerders van het comité door de straten van Kessel-Lo om enkele straten symbolisch een nieuwe naam te geven: ‘Julian Assangestraat’, ‘Chelsea Manningplein’ en ‘Klokkenluidersstraat’. De invoering van dergelijke straatnamen was een van de eisen die Guldentops formuleerde toen hij op 23 november vorig jaar in de Leuvense gemeenteraad het woord mocht voeren (na verzameling van een voldoende aantal handtekeningen). Hij vroeg ook dat Leuven de inwoners zou informeren over de zaak-Assange, hem een ereburgerschap zou verlenen en een klokkenluidersstatuut zou invoeren voor het personeel. Alle voorstellen werden echter hetzij verworpen of de raad verklaarde zich onbevoegd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!