De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over het farmabedrijf Alexion
Louis Sorel

Over het farmabedrijf Alexion

donderdag 2 april 2015 14:49
Spread the love

“Een democratie heeft een probleem wanneer de vertegenwoordigers van het volk niet langer de macht hebben om beslissingen te nemen in naam van het publieke belang”, schreef Prof. Ignaas Devisch terecht in “De Morgen” van 23 maart.

Het wordt tijd dat de mensen eindelijk eens beseffen wie de macht heeft in onze westerse democratieën met hun economie geleid door “ DE MARKTEN”.

Die markten, dat zijn de beurzen, de beleggers, de grote investeerders in multinationals, in farmabedrijven, enzomeer.

En, wie heeft de macht?  De “markten!”  Die leggen hun wil op. Het voorbeeld dat ons bezig houdt is maar al te duidelijk!

Nu heeft een minister hier ,voorheen Laurette  Onkelinkx, straks Maggie De Block, te maken met de dictaten van één of ander bedrijf, hier “Alexion”.*

Maar wat moeten we beseffen?

Als straks Europa het  Noord-Atlantisch vrijhandelsakkoord (stokpaardje van Karel De Gucht) goedkeurt, wordt het nog erger!

Dan zal zo’n, enkel op maximum winst gericht, bedrijf een minister of zelfs een (democratisch verkozen) regering gerechterlijk kunnen vervolgen als die hun dictaten niet volgt.

Wee onze democratisch verkozen politici.

Op dat ogenblik zal er geen sprake meer zijn van democratie, maar wel van  DICTATUUR van “DE MARKTEN”!(www.soliris.net)

* In 2013 sloot toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onckelinckx (PS) een overeenkomst met het farmaceutisch bedrijf voor de terugbetaling van het geneesmiddel Soliris, voor de behandeling van de zeldzame en dodelijke ziekte aHUS (Atypical hemolytic uremic syndrome). Elke ampul zal volgens dit contract 4.271,14 euro kosten. Het bedrijf wordt in ruil echter niet verplicht om verder onderzoek te doen om het geneesmiddel te evalueren, nvdr.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!