De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stampmedia, Drugs -

Ouders pineut wanneer kinderen drugs gebruiken

dinsdag 2 juli 2013 14:28
Spread the love

Minderjarige jongeren die opgepakt worden omdat ze drugs gebruiken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Het lijkt evident. Maar ook voor een aantal meerderjarige kinderen die drugs gebruiken of aan drugs gerelateerde feiten plegen, moeten de ouders opdraaien.

Sommige jongeren stelen om drugs te kunnen betalen. Anderen plegen dan weer geweld als ze drugs genomen hebben. Wat gebeurt er als deze jongeren betrapt worden? Er wordt natuurlijk eerst gekeken naar de leeftijd. Is de jongere minderjarig dan valt hij/zij vanzelfsprekend onder de bevoegdheid van de ouders. Zij moeten dan instaan voor de schade die door hun minderjarig kind veroorzaakt werd, of worden aansprakelijk gesteld voor eventuele geweldpleging.

Als het kind meerderjarig is, en op het moment van de feiten ook nog eens thuis gedomicilieerd blijkt te zijn, kunnen de ouders ook hier juridische gevolgen van ondervinden. Bovendien kan volgens de drugswet alles wat bij een misdrijf gebruikt wordt, bijvoorbeeld de auto van de moeder, in beslag genomen worden en zelfs openbaar worden verkocht. Als boetes of schulden niet afgelost kunnen worden, kan er beslag gelegd worden op de inboedel van de ouders.

Als minderjarige kinderen tegen de lamp lopen, worden de ouders altijd verwittigd. Als het parket tot vervolging beslist, worden zij, samen met hun kind, gedagvaard om voor de jeugdrechter te verschijnen.

Bij meerderjarigen is dat niet zo vanzelfsprekend. Maar als ze door de politie worden opgepakt, kunnen zij uiteraard vragen dat hun ouders opgebeld worden. Als dit niet gebeurt, wil het niet noodzakelijk zeggen dat de ouders niet op de hoogte zijn. Indien hun kind nog thuis woont, zal een brief van het parket of politie al heel wat vragen oproepen.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia – Maaike Jans
Dit artikel werd eerst gepubliceerd in de iPad-editie van PIDMAG 4.

take down
the paywall
steun ons nu!