De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lancering van Belgian Alliance for Climate Action: Belgische alliantie met ambitieuze klimaatdoelstellingen
WWF Belgie, The Shift

Lancering van Belgian Alliance for Climate Action: Belgische alliantie met ambitieuze klimaatdoelstellingen

The Shift en WWF-België kondigen vandaag de lancering aan van een unieke Belgische klimaatalliantie. Ze nodigen alle Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen en hun klimaatambities willen verhogen uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief in België. 53 organisaties hebben zich al aangesloten bij de alliantie en hebben zich ertoe verbonden hun activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: de opwarming van de aarde onder 2°C houden en inspanningen doen om deze te beperken tot 1,5°C.

maandag 12 oktober 2020 15:07
Spread the love

 

Het werd hoog tijd dat Belgische organisaties hun krachten bundelen, leiderschap tonen en het voortouw nemen in de overgang naar een CO2-neutrale economie en samenleving. Een aantal organisaties, zoals het World Economic Forum, roepen bedrijfsleiders op om het klimaat centraal te stellen bij het herstel van de coronacrisis. The Shift en WWF-België bieden vandaag een antwoord op deze oproep. Op maandag 12 oktober, op de productiesite van Danone in Rotselaar, gingen ze het debat aan over het thema “Hoe kunnen we samen iets doen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken?” voordat de oprichting van de Belgian Alliance for Climate Action officieel werd aangekondigd.

Duidelijke en ambitieuze doelstellingen

De Belgian Alliance for Climate Action is een platform voor Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen, meer klimaatambitie willen tonen en Science Based Targets (SBT)[1] willen gebruiken om hun milieudoelstellingen te bereiken. Als mede-oprichter van de Science Based Targets zal WWF haar expertise in het definiëren van doelstellingen delen met de leden van de alliantie. Als één van ’s werelds belangrijkste onafhankelijke milieuorganisaties zal WWF ook de banden aanhalen met andere klimaatallianties over de hele wereld.

Antoine Lebrun, CEO van WWF-België: “Het recente Living Planet Report van WWF toonde aan dat de wereldwijde vernietiging van de natuur een bedreiging vormt voor onze economie, onze welvaart en ons welzijn. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering zal dat proces nog versnellen. Het goede nieuws is dat we weten wat er moet gebeuren en dat veel technologieën die we nodig hebben al bestaan. Veel bedrijven willen ook hun verantwoordelijkheid nemen en een onderdeel worden van de duurzame toekomst. Daarom lanceert WWF samen met The Shift de ‘Belgian Alliance for Climate Action’ en bieden we deelnemende organisaties de ondersteuning van de Science Based Targets.”

Een alliantie voor iedereen

De Belgian Alliance for Climate Action verwelkomt alle organisaties, ongeacht hun omvang of sector. Ze brengt organisaties samen die al Science Based Targets hebben gedefinieerd en bereid zijn om hun ervaringen te delen, maar ook organisaties die bereid zijn om dergelijke ambitieuze klimaatdoelen te stellen en op zoek zijn naar advies en inspiratie.

Een engagement op lange termijn

De leden van de Belgian Alliance for Climate Action verbinden zich ertoe om binnen één jaar na hun toetreding het SBT-proces op gang te brengen. Eens deze stap is gezet, hebben ze twee jaar de tijd om hun doelstellingen te laten valideren.

Organisaties die hun Science Based Targets al hebben vastgelegd, zullen de Belgian Alliance for Climate Action en haar leden ondersteunen met één of meer van de volgende activiteiten:

  • De dialoog aangaan over klimaatactie met leveranciers, werknemers en investeerders;
  • Onderzoek en reflecties publiceren over de praktische stappen die moeten worden genomen om een bedrijfsmodel te ontwikkelen in lijn met de Science Based Targets en om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen;
  • Andere leden begeleiden of inspireren om aan de eisen van de SBT te voldoen en het klimaatbeleid in hun eigen bedrijf of sector te versnellen.

Het nieuwe platform zal verschillende spelers samenbrengen die voor gelijkaardige uitdagingen staan en bereid zijn om ambitieuze klimaatdoelstellingen te definiëren en te realiseren. The Shift zal daartoe, in samenwerking met WWF, verschillende soorten workshops organiseren voor de leden van de alliantie:

  • Informatiesessies rond milieu en ecologische voetafdruk;
  • Sectorspecifieke workshops;
  • Trainingssessies over nieuwe tools en technologieën.

Marie Delvaulx, directrice van The Shift: “Via de Belgian Alliance for Climate Action willen we organisaties aanmoedigen om ambitieuze klimaatdoelstellingen te formuleren. Als Belgisch netwerk voor duurzame ontwikkeling doen wij beroep op allerlei experts. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en kennisuitwisseling tussen organisaties de sleutel is tot succes bij het bereiken van deze klimaatdoelstellingen.”

Tot slot zal de alliantie haar leden helpen om hun partners aan te moedigen om zich aan te sluiten en hen doorheen het hele proces te coachen.

 

Note:

[1] https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2016/04/Science-Based-Targets-Call-to-Action-Brochure-English.pdf

 

Over The Shift: 

The Shift is een netwerk voor duurzame ontwikkeling in België. Sinds 2015 brengt The Shift zo’n 450 organisaties met verschillende achtergronden samen: bedrijven, ngo’s, academische instellingen, overheidsinstanties en andere belangrijke spelers in onze samenleving. The Shift is het nationale contactpunt voor de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en CSR Europe. Samen met haar leden en partnerorganisaties wil The Shift innovatieve oplossingen ontwikkelen om de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de overgang naar een duurzamere wereld te realiseren. Meer informatie: https://theshift.be/nl/about-us

Over WWF: 

WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!