De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kif Kif verrast over N-VA-beloftes voor antiracistisch beleid
Ico Maly, Kif Kif, N-VA, Philippe Muyters, Praktijktests, Antidiscriminatie, Antiracisme, Daphné Dumery -

Kif Kif verrast over N-VA-beloftes voor antiracistisch beleid

woensdag 30 maart 2011 12:08
Spread the love

Kif Kif heeft met veel interesse kennis genomen van de N-VA-standpunten vertolkt door federaal volksvertegenwoordigster Daphné Dumery (N-VA) tijdens het debat van de lancering van de antiracisme-campagne “product van de multicultuur” van VAKA- Hand-in-Hand op maandag 28 maart 2011. Dumery hield  niet alleen pleidooi voor de gekende stokpaardjes van taalverwerving, inburgering en migratiebestrijding, maar ook voor kordate en juridische sanctionering van racisme in onze samenleving.  Dit moet volgens Dumery gebeuren via laagdrempelige meldpunten die dan testen of er inderdaad sprake is van racisme.  Als er dan sprake zou zijn van structureel racisme, dan zijn praktijktests aangewezen, aldus  mevrouw Dumery. Kif Kif is verrast dat praktijktests nu toch bespreekbaar zijn voor N-VA.

Ico Maly, coördinator van Kif Kif: “Kif Kif hoopt dat de volksvertegenwoordigster hiermee ook de partijlijn van N-VA uitdrukt. De N-VA lijn inzake racismebestrijding en praktijktests in het bijzonder is bijzonder onduidelijk. Kopman De Wever hield ooit pleidooi voor praktijktests, maar trok die later in. Minister Muyters stelde naar aanleiding van de klokkenluider uit de interimsector eind vorig jaar zelfs dat praktijktests illegaal waren.

Uit dezelfde periode stamde het voorbeeld dat moderator en MO*-journaliste Olivia Rutazibwa aanbracht over Piet De Bruyn, de woordvoerder van minister Muyters. “(…) De woordvoerder verzekerde me dat de burger zich geen zorgen moet maken, dat er geen bijkomend belastingsgeld zou gaan naar racisme en discriminatie in de interimsector en dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is.” Toen Rutazibwa  volksvertegenwoordigster Dumery confronteerde met deze uitspraak als voorbeeld van het gebrek aan antiracistisch beleid, antwoordde de  N-VA volksvertegenwoordiger Dumery dat “hij dat nooit had mogen zeggen”. Daarna benadrukte ze terug dat racisme strafrechtelijk vervolgd moet worden.

Bovendien betreurde Dumery dat dergelijke diepgaande debatten niet gevoerd worden in het parlement en onderstreepte dat de petitietekst van VAKA- Hand in Hand grotendeels op haar goedkeuring kon rekenen. Dit is verrassend, want in de visietekst “Migratie, een uitdaging. Een totaalvisie van N-VA”, waarvan mevrouw Dumery mede-auteur is, staat de term racisme nergens vermeld. Wel wordt er aarzelend verwezen naar racisme  van werkgevers als: “koudwatervrees”. Weinig deed dus vermoeden dat zij zo sterk ging inzetten op racismebestrijding.  Ico Maly: “Kif Kif hoopt dat dit een kentering mag betekenen in de strijd tegen racisme,maar blijft alert. Kif Kif gaat er vanuit dat dit geen holle electorale praatjes zijn en dat mevr. Dumery de partijlijn vertolkt. Wanneer de N-VA de daad bij het woord wil voegen, dan staat Kif Kif klaar om hen daarin te ondersteunen. Kif Kif volgt de zaak verder op.”

persbericht van KifKif op dinsdag 29 maart 2011.
 

take down
the paywall
steun ons nu!