De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Humo sprak (niet) met Rudy De Leeuw
ABVV, Rudy De Leeuw, Notionele interestaftrek, Humo, Interview -

Humo sprak (niet) met Rudy De Leeuw

woensdag 29 februari 2012 16:49
Spread the love

Het weekblad Humo had voor zijn laatste nummer een interview aangekondigd met ABVV-baas Rudy De Leeuw. Die kwam onlangs in opspraak omdat een vennootschap van dewelke hij beheerder is gebruik heeft gemaakt van de notionele intrestaftrek. Dat is een fiscale maatregel die bedrijven toelaat  om minder belastingen te betalen. De Leeuw zei op de zakenzender Kanaal Z ooit dat bedrijven die er gebruik van maken ‘de overheid belazeren’.

Volgens Humo meldde de woordvoerdster van De Leeuw minder dan een uur voor het interview moest plaatsvinden aan de journalist dat de afspraak niet kon doorgaan. Een belofte om dat later wel te laten gebeuren werd door de ABVV-baas nooit ingelost, waarna Humo de voor De Leeuw bestemde vragen aan een fiscalist voorlegde.

Die maakte brandhout van de excuses van De Leeuw:

‘Ik heb inderdaad serieuze bedenkingen bij de chronologie van dit verhaal. Op 6 mei keurt meneer De Leeuw de jaarrekening van 2010 goed: hij keurt dus een balans goed waaruit hij kan opmaken dat zijn vennootschap opnieuw geen belasting zal betalen (op een winst van 57.552 euro betaalde IMMO D.L. op 5 jaar tijd welgeteld 758 euro belasting ofte 1,4%) en hij weet dat dat het gevolg is van de notionele interestaftrek. Waarom neemt hij dan geen ontslag? (…) En als De Leeuw zegt dat hij ontslag heeft genomen vanwege de notionele interestaftrek, dan vraag ik mij af waarom hij dat geen jaar eerder heeft gedaan. Of niet meteen in mei 2011, toen het ook al duidelijk was dat IMMO D.L. geen belastingen zou betalen?’).

Humo merkt ook nog op dat Rudy De Leeuw sinds 2006 regent is bij de Nationale Bank en dat ook was toen die instelling 17 miljoen euro aan notionele interestaftrek boekte. ‘De Leeuw zat erbij, keek ernaar en… keurde het jaarverslag goed.’

http://www.humo.be/humo-archief/88007/het-klauwen-van-rudy-de-leeuw

Bron : Humo / Express.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!