De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Herdenking van de Tsjernobylramp – Debat over  het alternatief voor kernenergie.
Debat, Fototentoonstelling, Fukushima, Dag van de Aarde, Herdenking van de Tsjernobylramp, Alternatief voor kernenergie, Informatiestands -

Herdenking van de Tsjernobylramp – Debat over het alternatief voor kernenergie.

woensdag 6 april 2011 00:42
Spread the love

Herdenking van de Tsjernobylramp – Debat over  het alternatief voor kernenergie.

De beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” houdt een Conferentie-debat op zaterdag 23 april. 17-20 uur

Plaats: zaal Mundo-B Edinburgstraat 26 Brussel (metrohalte Naamse Poort)

We vieren dan de Dag van de Aarde en herdenken de Tsjernobyl kernenergieramp van juist 25 jaar geleden op 26 april 1986. Het was oorspronkelijk niet voorzien maar we zullen natuurlijk ook spreken over Fukushima 11 maart 2011.

Moderator Daniel Tanuro, schrijver van «L’impossible capitalisme vert»:

“Reseau Sortir du nucléaire” (France)

Christian Steffens, “Netwerk Stop Kernenergie” (België) ingenieur en energieconsultant, kritisch observator van de nucleaire industrie

Eloi Glorieux, Greenpeace campagneverantwoordelijke tegen kernenergie, over “Tsernobyl-Fukushima, wat als het bij ons gebeurt?”

Katrien Demuynck, voorzitster Iniatief Cuba Socialista, over de opvang van duizenden radioactieve besmette Tsjernobyl-kinderen in Cuba.

Nik Van Larebeke, professor Universiteit Gent en promotor-woordvoerder “Steunpunt Milieu en Gezondheid” over het gevaar van stralingsenergie bij lage dosis.

Tom De Meester (activist voor verlaging van de BTW op energie) over de financieel economische aspecten van de Electrabel kernlobby en over betaalbare prijzen.

Fototentoonstelling over de Tsjernobyl ramp.

Informatiestands van bevriende organisaties

Simultaanvertaling Nederlands-Frans.

Warme maaltijd terplaatse om 20 uur voor wie zich vooraf inschrijft.

Noteer:

De open algemene vergadering van onze beweging wordt naar een latere datum verplaatst. Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid wil iedereen uitnodigen die de klimaateisen wil verbinden met de sociale en syndicale eisen.

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid roept samen met anderen op voor de nationale betoging tegen het verlengd openhouden van de kerncentrales. Voor een snelle sluiting van de kerncentrales. Voor een sociaal rechtvaardige overgang naar een economie enkel steunend op hernieuwbare energie.

Zondag 24 april Brussel Noordstation. Verzamelen en toespraken vanaf 14 uur, vertrek om 15 uur.

Contactadressen:

Nederlandstalig: Wiebe Eekman 0477 89 21 89 

wiebe.eekman@telenet.be

Franstalig: Jean-François Pontégnie

jf.pontegnie@skynet.be

Bron : Klimaat&Sociale Rechtvaardigheid

Luc Schrijvers is lid van de stuurgroep Klimaat&Sociale Rechtvaardigheid 

take down
the paywall
steun ons nu!