De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nooit meer Fukushima plus jamais // 11.03.2012 // BXL?
Brussel, Herdenking, Manifestatie, Fukushima, Mobilisatie -

Nooit meer Fukushima plus jamais // 11.03.2012 // BXL?

maandag 20 februari 2012 00:07
Spread the love

En FR plus bas
Aider à la mobilisation? Annoncez cette manifestation sur votre sites… 
Helpen bij de mobilisatie? Kondig deze manifestatie aan op je website…

Brussel, zondag 11 maart 2012
14.30u – Brussel Noord

Nationale manifestatie
“Nooit Meer FUKUSHIMA Plus Jamais”.

– Uitstap uit de kernenergie
– Tegen de verspilling van energie
– Voor hernieuwbare energie
– Propere energie voor iedereen
– Stop kernwapens

Georganiseerd door het Belgische netwerk Nucléaire STOP Kernenergie

Onze partners: Climaxi vzw, Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, Oxfam-Wereldwinkels, Brabant Ecologie, Eco-Vie asbl, Friends of the Earth, Les amis de la Terre Belgique, Geneeskunde voor het Volk, Grappe, Groen, Ecolo, JNM, Jong Groen, LEF-FGE, PVDA, Rood!, Vrede vzw
Ondersteunende organisaties: STOP&GO, Belgische coalitie ‘Stop uraniumwapens’, CNAPD, SAP, vzw ’t Uilekot, Victoria Deluxe, Socialisme 21, klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje, Lappersfort Zuurstofbos Oostende

Afspraak om 14.30u op het kruispunt van de Bolivarlaan en de Albert II-laan
Tijdens het weekend rijden de treinen aan halve prijs

Steun ons of doe een gift:  523-0804132-77 (Nucléaire STOP)
www.stopkernenergie.be

FR————–
Bruxelles, 11 mars 2012,
14.30h – Bruxelles Nord

Manifestation nationale
“Nooit Meer FUKUSHIMA Plus Jamais”.

-Sortie du nucléaire
-Contre le gaspillage énergétique
-Pour les énergies renouvelables
-Energie propre pour tous
-Stop aux armes nucléaires

Organisé par le réseau belge Nucléaire STOP Kernenergie

Nos partenaires: Climat et Justice Sociale, Climaxi asbl, Oxfam-Wereldwinkels, Brabant Ecologie, Eco-Vie asbl, Les amis de la Terre Belgique, Friends of the Earth, Médecine pour le Peuple, Ecolo, Groen, Grappe, JNM, Jong Groen, FGE -LEF, PTB, Rood!, Vrede asbl
Soutiens: STOP&GO, La coalition belge ‘Non aux armes à l’uranium’, CNAPD, LCR, Uilekot asbl, Victoria Deluxe, Socialisme 21, klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje, Lappersfort Zuurstofbos Oostende

Rendez-vous à 14.30h à l’angle des Boulevards Simon Bolivar et Albert II
Le week-end le traion est à mi-tarif

Soutenez-nous! Faites un don:  523-0804132-77 (Nucléaire STOP)
www.haltaunucleaire.be

take down
the paywall
steun ons nu!