De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie - De Gentse Studentenraad

Gentse Studentenraad sterk verontwaardigd over harde knip

woensdag 2 oktober 2019 16:55
Spread the love

Het Vlaamse regeerakkoord is eindelijk uit de bus gekomen. Dit akkoord leidt tot veel discussie binnen de onderwijsinstellingen, bij de studenten en in het bijzonder ook bij de studentenraden. Een bepaald voorstel verdient volgens ons bijzondere aandacht:

“Studenten kunnen in principe niet langer starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is hiervan uitgesloten.”

Wij vinden dit voorstel ronduit absurd. Met deze maatregel wenst men de flexibilisering in het hoger onderwijs te minimaliseren om hopelijk op die manier ook de studieduurverlenging terug te dringen. Een probleem dat uiteraard de nodige aandacht verdient. Het voorstel om dit probleem aan te pakken vinden we echter ongepast en ondoordacht.

We zijn ervan overtuigd dat de redenering die werd gemaakt té kort door de bocht is. De studieduurverlenging die men waarneemt is immers een resultaat van vele interfererende factoren gaande van de onderwijskwaliteit, (ontbrekende) investeringen in het onderwijs en zijn infrastructuur, (gebrekkige) begeleiding en aandacht voor de mentale gezondheid van studenten, de kloof tussen het hoger en secundair onderwijs, … We zien deze maatregel dan ook niet als een duurzame oplossing, maar als een goedkoop lapmiddel en een gemiste kans om doeltreffende investeringen te maken.

Het gebrek aan publiek debat en inspraak van de betrokken partijen (zowel de studentenvertegewoordigers als de onderwijsinstellingen) is een inbreuk op onze democratie. We betreuren het gebrek aan visie en ambitie van de nieuwe Vlaamse regering; visie en ambitie die ons Vlaams hoger onderwijssysteem zonder twijfel verdient. We hopen dat deze beslissing wordt herzien en dat de discussie opnieuw wordt opengetrokken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!