De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De krachtlijnen van het WSF in Dakar 2011

De krachtlijnen van het WSF in Dakar 2011

zondag 22 augustus 2010 21:12
Spread the love

Er wordt al volop gewerkt aan de voorbereiding van het komende Wereld Sociaal Forum in Dakar. Eind juli vond een voorbereidende vergadering plaats waarop al één tekst werd goedgekeurd er waar een andere tekst grondig en diepgaand werd besproken.

De krachtlijnen van het Forum liggen vast:

De context waarin het WSF wordt gehouden wordt gekenmerkt door een zware crisis van het kapitalisme,  nog verergerd door de klimaatverandering. Die crisis is het gevolg van de interne contradicties van het systeem zelf, maar ook van het verzet van sociale bewegingen in Noord en Zuid. Dat is niet zonder risico’s, want het is duidelijk dat de Verenigde Staten hun hegemonie niet zonder slag of stoot zullen opgeven. Nu al zijn er oorlogen bezig en worden er oorlogen van ‘lage intensiteit’ gevoerd tegen iedereen, landen en volken, die zich verzet tegen het westers imperialisme.

Voor Afrika is dit forum bijzonder belangrijk, precies omdat het één van de zwakke schakels is in het verzet tegen het neoliberalisme. De Afrikaanse sociale bewegingen moeten deze kans gebruiken om hun verzet tegen het neoliberalisme, het imperialisme en de onderdrukking verder uit te bouwen. Cultuur zal hierbij een belangrijke rol spelen, zoals dat ook al het geval was tijdens de slavernij en de kolonisering. De culturele bijdragen kunnen geleverd worden door de Afrikanen zelf en door de diaspora.

Er zal ook veel aandacht gaan naar de Zuid-Zuid samenwerking. Nu er ‘economische partnerschapsakkoorden’ worden opgedrongen, wordt meer en meer gekeken naar nieuwe partners uit het Zuiden, China, Indië en Latijns Amerika. Vijfenvijftig jaar na de beroemde conferentie van Bandung is het goed om de solidariteit tussen de continenten van het Zuiden nieuw leven in te blazen.

Het programma van het WSF in Dakar zal rond drie krachtlijnen worden opgebouwd.

1) een verdieping van de kritiek op het kapitalisme

2) een versterking van het verzet tegen het kapitalisme, het imperialisme en de onderdrukking

3) een formulering van democratische alternatieven van onderop.

De thematische assen die voor een brede raadpleging zullen rondgestuurd worden, moeten rekening houden met deze drie krachtlijnen.

Dit conceptuele kader wordt de leidraad voor het hele programma.

take down
the paywall
steun ons nu!