De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Agenda Acrata  mei tot en met juni 2011
Agenda, Acrata, Anarchistische bibliotheek, Brussel centrum -

Agenda Acrata mei tot en met juni 2011

dinsdag 17 mei 2011 02:56
Spread the love

 Acrata anarchistische bibliotheek : 

Grooteilandstraat 32

1000 Brussel

acrata@post.com

nl tekst

Donderdag 19 mei 2011 om 19u30
ILLEGAL
Filmvertoning

Deze film kwam enkele maanden geleden uit en toont het parcours van de ongewensten doorheen de straat en de gesloten centra. In tegenstelling tot wat we hadden kunnen vrezen met dit soort films, trapt deze prent niet in de humanitaristische valstrik en stelt de kampen voor voor wat ze werkelijk zijn: abjecte plaatsen van systematisch, doordacht en georganiseerd geweld van de Staat. Alle radertjes passeren de revue: flikken, bureaucraten, psychologen, dokters, advocaten.

Na de film zouden we graag ook wat tijd nemen om erover te discussiëren.

—-

Vrijdag 27 mei 2011 om 20u
FEEST

Verjaardags- en benefietfeest voor Acrata
Kom verkleed als je lievelingsbandiet!
Tombola + vegan eten
vrije bijdrage
Vrijdag 27 mei vanaf 20:00
Waverse Steenweg 47, Elsene (Brussel)

—–

ZAterdag 4 juni om 14u
NIET MORGEN, VANDAAG
Boekvoorstelling en ontmoeting rondom Albert Libertad

De vertaling van een selectie van de teksten van Albert Libertad in het Nederlands kwam onlangs uit. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om eens samen te zitten rond de ideeën van deze koppige anarchist die een opzwepende kracht was in de weerspannige Parijse middens in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Doorheen de krant l’anarchie, de causeries populaires (“volkse discussies”) en een onvermoeibare propaganda, ging hij tekeer tegen zowel de herders als de schapen, en schoof het gevecht van het individu voor zijn vrije ontwikkeling naar voren, buitenom en tegen alle hiërarchie, autoriteit en onderwerping.

“Libertad wijst onophoudeijk op de volheid van het leven, weigert elke scheiding tussen de verschillende aspecten ervan. Zijn revolte is ondeelbaar, verdraagt geen uitstel en uit zich op alle momenten: gepast of ongepast, gewenst of ongewenst, groot of klein. Voor hem geen scheiding tussen de grote strijden en de kleine gevechten, hij verweeft alles door elkaar, alle mogelijke banden, omdat het overal hij is, zijn individualiteit die op het spel staat en zich op het spel zet.”
(Uittreksel uit de inleiding van de Nederlandstalige vertaling)

________________________________________________________

fr tekst 

Jeudi 19 mai 2011 à 19h30
ILLEGAL
Projection

Ce film, sorti il y a quelques mois, montre le parcours à travers la rue et les centres fermés des indésirables. Contrairement à ce qu’on aurait tendance à craindre dans ce genre, ce film ne tombe pas dans le piège humanitariste, présentant les camps pour ce qu’ils sont: des endroits abjects d’une violence systématique, pensée et organisée par l’Etat. Toutes les rouages passent la revue: policiers, bureaucrates, psychologues, médecins, avocats.

Après la projection, nous voudrions bien prendre un peu de temps pour en discuter.

—-

Vendredi 27 mai
FETE

Fête d’anniversaire et de soutien à Acrata.

Vendredi 27 mai, 20h Chausée de Wavre 47.

Venez déguisés en vos bandits favoris.

Tombola+ bouffe vegane.

Prix libre.

—–

Samedi 4 juin à 14h
PAS DEMAIN, AUJOURD’HUI !
Présentation du livre et causerie autour de Albert Libertad

Une traduction d’une sélection de textes d’Albert Libertad vient de sortir en néerlandais. Nous voudrions saisir ce prétexte pour causer sur les idées de cet anarchiste têtu, qui animait les milieux réfractaires à Paris dans les années avant la première guerre mondiale. A travers la publication du journal l’anarchie, les causeries populaires et une propaganda infatigablement, il fustigeait aussi bien les bergers que les moutons, mettant en avant le combat de l’individu pour se développer librement, hors et contre toute hiérarchie, autorité et soumission.

“Libertad insiste incéssement sur la plénitude de la vie, refuse toute séparation entre ses différents aspects. Sa révolte est indivisible, ne supporte aucun ajournement et s’exprime à tous les moments – opportuns ou pas, souhaités ou pas, petits ou grands. Pour lui, pas de séparation entre les grandes luttes et les petites batailles, il entremêle tout à tort et à travers, parce que partout c’est lui, son individualité, qui est en jeu et qui se mette en jeu.”
(extrait de l’introduction du livre)

D’ailleurs, les textes de Libertad ont été plusieurs fois compilés en français. Ces livres sont disponibles à la bibliothèque Acrata.

Bron : Acrata

take down
the paywall
steun ons nu!