De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Terugkeer op de beurs van het subversieve boek
Discussie, Acrata, Activiteit, Suversieve boekenbeurs -

Terugkeer op de beurs van het subversieve boek

maandag 14 november 2011 10:37
Spread the love

Donderdag 17 november om 18u

 Spaanse herberg (breng te drinken en te eten mee…)

We zouden willen terugkeren naar de discussie die op tafel werd gelegd tijdens de subversieve boekenbeurs in oktober. Het lijkt erop dat we zijn  aangekomen in een tijdperk waar de sociale welvaartstaat finaal ontmanteld wordt, waar de staten een repressiever beleid voeren op alle sociale vlakken (migratie, criminaliteit, rebelsheid en strijd,…), en waar tegelijkertijd volksoproer, opstand en rellen een dagelijkse realiteit zijn geworden. In het licht van de huidige sociale omstandigheden, willen we de vragen uitspitten over de opstandige anarchistische en anti-autoritaire praktijk, over de ontwikkeling van nieuwe insurrectionele en revolutionaire perspectieven. Wat kunnen wij onszelf toeëigenen om die kwesties die ons het nauwst aan het hart liggen een sociaal bestaan te geven: de strijd tegen alle autoriteit en de droom van een vrij leven voor iedereen. De bijdragen die naar aanloop van de boekenbeurs
geschreven werden, zijn nog steeds te vinden op: subversive.noblogs.org

Bron : Acrata

Openingsuren van Acrata (bibliotheek, verdeling van boeken, brochures, pamfletten etc.)
Elke dinsdag van 16u tot 19u
Elke donderdag van 17u tot 21u
Elke zaterdag van 14u tot 18u

Lokaal Acrata
Grooteilandstraat 32
1000 Brussel (vlakbij de Beurs, in het centrum)

acrata@post.com
http://www.acrata.be

take down
the paywall
steun ons nu!