De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rondom de Duitse herfst?
Discussie, Anarchistische bibliotheek, Rondom de Duitse herfst, Arcrata -

Rondom de Duitse herfst?

zondag 25 maart 2012 23:26
Spread the love

Dinsdag 3 april om 19u – Discussie

Rondom de Duitse herfst

De jaren 70, de revolte hangt in de lucht, zowat overal ter wereld. In Duitsland komt een generatie jongeren, opgegroeid in een land dat grotendeels bestuurd en opgevoed wordt door een overgeërfd nazisme, in opstand. De Duitse staat wordt opnieuw opgebouwd door een krachtige industrie, waar de kernindustrie integraal deel van uitmaakt. Terwijl er zich op straat een beweging ontwikkelt tegen de oorlog, de kernindustrie en de betrokkenheid van Duitse bedrijven in de moordende technologie, ontplooien vele vrouwen zich door te breken met de patriarchale overheersing. Massale huisbezettingen en straatconflicten met de flikken vinden plaats. De strijd tegen de repressie en de gevangenis maakt voor velen integraal deel uit van de zelfverdediging tegen de overheersing. Terwijl sommigen de rock ‘n roll en een spontane strijd zonder strikte ideologie beleven, gaan andere groepen de gewapende strijd aan. Sommigen ageren binnen de bewegingen, anderen duiken onder. De Duitse Staat zet een zware repressie in tegen een rebelse generatie, maar wordt blijvend het vuur aan de schenen gelegd.

Twee personen die toen op verschillende manieren hebben deelgenomen aan strijden, Sonja en Christian, ontliepen de repressie aan het einde van de jaren ’70 en leefden 30 jaar ondergedoken in Frankrijk. In 2011, na al die jaren, heeft de Staat het nog steeds niet verteerd en zet alles in werking om hen op te sluiten. Sonja, 79 jaar, zit nu vast in de gevangenis van Frankfurt-Preungesheim en Christian, 70 jaar, is “voorwaardelijk vrij” voor medische redenen en moet twee keer per week naar het flikkenstation. Het proces zal begin april 2012 beginnen.

Sonja en Christian worden beschuldigd van verschillende acties en van lidmaatschap van de gewapende groep RZ, Revolutionaire Cellen. Op de oude lijst die de Staat vanonder het stof bovenhaalde, staan onder andere twee aanvallen in 1977 tegen twee Duitse bedrijven; MAN die het maken van Zuid-Afrikaanse kernbommen steunde, en KSB, indertijd de grootse wereldwijde fabrikant van pompen voor kerncentrales. Ze worden ook beschuldigd het kasteel van Heidelberg in brand gestoken te hebben in 1978 om te protesteren tegen de vernietiging van hele buurten. De beschuldigingen zijn gebaseerd op verklaringen van iemand die deze onder folter aflegde en nadien terugtrok.

Terwijl vele mensen die vroeger meevochten vandaag hun rebellie hebben ingewisseld voor een parlementspostje of hun tegendraadsheid op een andere manier begraven hebben, is er iets dat de Duitse staat maar moeilijk kan verdragen. Sonja en Christian behoren tot diegenen die zich blijven verzetten, ze weigeren verklaringen af te leggen en deals te maken met justitie – opheffing van straf en uitstel in ruil voor vrijwillige terugkeer en bekentenissen.

In plaats van rechters te spelen en het discours van schuldigen en onschuldigen over te nemen, verkiezen wij de strijden van 40 jaar geleden op het menu van de dag te zetten en te kijken hoe deze ervaringen de onze kunnen voeden. Want zowel het verzet tegen de kernindustrie, opsluiting, militarisering en gentrificatie van buurten, als de weigering om zich te onderwerpen, brandt nog steeds in onze harten.

voor meer informatie :
http://www.verdammtlangquer.org/  (verdomd lang tegendraads)

take down
the paywall
steun ons nu!