De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

23 dagen in hongerstaking na misleidende praktijken door Mechelse politie
Hongerstaking, Mechelen, Politie, Gesloten centra, Dienst vreemdelingenzaken, Merkplas, Makich Farashyan, Getting the voice out, Misleidende praktijken, Armenië -

23 dagen in hongerstaking na misleidende praktijken door Mechelse politie

woensdag 9 maart 2011 12:11
Spread the love

De Mechelse politie arresteerde de Armeense Makich Farashyan op volstrekt illegale wijze. Hij is reeds 23 dagen in hongerstaking in het gesloten centrum te Merksplas.Hiermee protesteert hij tegen deze onwettelijkheid, alsook tegen de onregelmatigheden in zijn regularisatieprocedure: “ik wil vrij zijn en gewoon bij mijn vader en zus in België wonen”.

De Mechelse politie arresteerde Makich samen met zijn oudere broer op 20 januari ll. Ze kwamen hen ‘s morgens bij hun thuis ophalen onder het voorwendsel hen verder te helpen met hun regularisatiedossier. Eenmaal op het politiebureau aangekomen, werden ze echter gearresteerd.
Een half uur later haalde de Mechelse politie ook de vriendin van de oudste broer op. Ze is zeven maand zwanger en in het politiekantoor sloten ze haar bijna twee uur lang op in een donkere ruimte en werd ze geïntimideerd.

Beide broers werden naar het gesloten centrum te Steenokkerzeel gebracht. Twee dagen later kregen ze een negatief advies op hun regularisatie-aanvraag. Een familielid getuigt: “de politie gaf de opdracht aan het Ministerie het dossier van beiden stop te zetten omdat ze naar hun land wilden terugkeren, wat helemaal niet waar is.”

De vader, zus en oudste broer van de familie wonen reeds 10 jaar in België, de jongste broer kwam 3 jaar later. Vader en zus kregen hun verblijfspapieren. Beide broers hebben in 2008 een regularisatieaanvraag ingediend, en hadden een arbeidscontract bijgevoegd.

Op 28 februari werd Makich’ oudste broer uitgewezen. In Armenië werd hij meteen gearresteerd. Dit blijkbaar omdat zijn uitwijzing met een politie-escorte plaatsvond.

Makich en zijn familie vermoeden dat de regularisatieprocedure van de broers anders verlopen is ten gevolge van de verkeerde informatie die de Mechelse politie aan de Dienst Vreemdelingenzaken gaf. Zij eisen dan ook een nieuw onderzoek van hun regularisatie-aanvraag en een grondig onderzoek naar het handelen van de Mechelse politie.

Getting the voice out blijft getuigenissen als deze naar buiten brengen. An De Waele: “Uit de getuigenissen die we bijeensprokkelen blijkt dat mensen hun toekomst ontnomen wordt door procedurefouten en misleidingen. Verschillende getuigenissen brengen dit aan het licht”. Een getuigenis van een andere vluchteling uit het gesloten centrum te Merksplas vertelt een gelijkaardig feit: “de politievrouw zei me: ‘kom hier op het politiebureau en we praten een beetje. Toen ging ik zelf naar het politiekantoor op de Noorderlaan. Daar sloten ze me op en brachten me hierheen” (red.: naar het gesloten centrum).

An De Waele: “we aanvaarden niet dat mensen worden opgesloten omdat ze de verkeerde papieren hebben. In plaats van krampachtig de migratiecijfers te verminderen, focussen politici zich beter op de oorzaken van migratie zoals oorlog, uitbuiting en milieuvervuiling. Zolang er ongelijkheid is in de wereld, zal migratie altijd blijven bestaan.”

Bron : http://gettingthevoiceout.wordpress.com

 

take down
the paywall
steun ons nu!