De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

190 hectare (K)LUCHT: ‘Tuinkabouters’ protesteren tegen regionale luchthaven Deurne

dinsdag 4 mei 2021 13:05
Spread the love

 

Naar de oude Kempische traditie van Poortje Pik hebben ‘tuinkabouters’ uit Antwerpen besloten om in de nacht van 30 april op 1 mei weg te lopen uit de voortuinen waar ze wonen. Ze trokken richting luchthaven Deurne om hun toekomstdroom voor de buurt met de mensen delen.

Aangezien de mensen in de huidige crisis moeilijk met veel volk kunnen samenkomen riepen de ‘kabouters’ de hulp van hun vrienden, de dieren en planten, in om de situatie rond het vliegveld aan te kaarten.

Het afgelopen jaar werd nogmaals duidelijk dat de druk op open ruimte en de doorgedreven vliegdrang van de mens onhoudbaar zijn binnen een eindige planeet. Dit maakt dat de ‘kabouters’ blijven dromen van een alternatieve toekomst voor de luchthaven, naar het voorbeeld van Tempelhof in Berlijn.

Dus hebben ze in kabouterformaat het utopische park gebouwd dat de luchthaven zou kunnen (en moeten) zijn. De ‘kabouters’ protesteren sinds afgelopen nacht tegen (de illegale want vergunningloze uitbreiding van) de luchthaven en voor een alternatieve toekomst.

Nog even over de luchthaven, waarom voeren de Kabouters juist actie?

Uit officiële cijfers blijkt dat de regionale luchthavens van Oostende en Deurne al jaren verlieslatend zijn. Er vliegen (32) miljoenen euro’s belastinggeld naar de twee luchthavens, het dubbele van de eigenlijke omzet (17 miljoen), om deze in leven te houden. En dat terwijl de winst volledig naar de Franse uitbater EGIS stroomt. Of de luchthaven daarmee iets toevoegt aan de Belgische economie is dus nog maar zeer de vraag. De vraag of de financiële en milieukosten opwegen tegen de baten, is een retorische. En dat terwijl voor essentiële vluchten de luchthaven van Zaventem op 40 km van Deurne ligt. 5 luchthavens voor zo’n klein kabouterland is te zot voor woorden.

Ook is de luchthaven van Deurne in 2015 illegaal uitgebreid om commerciële vluchten te kunnen blijven aanbieden. Zonder de vereiste bouw- en milieuvergunningen werd de startbaan verlengd en de veiligheidszone uitgebreid in agrarisch gebied. De correctionele rechtbank van Antwerpen oordeelde afgelopen november dat de uitbreiding niet illegaal was, maar actiegroep ‘Verlenging Nooit’ is in hoger beroep gegaan tegen dat vonnis. Stad Mortsel en gemeenten Boechout en Borsbeek stelden zich burgerlijke partij in de zaak. Een nieuw arrest wordt volgend jaar verwacht.

Burgerplatform ‘Vliegerplein’ voert al jaren actie tegen de uitbreiding van de luchthaven in Deurne. Verschillende burgerorganisaties schreven samen aan een manifest voor een alternatieve toekomst. De ‘kabouters’ tonen alvast hoe die eruit kan zien. Met meer open ruimte voor ontmoeting, rust, het telen van lokale groenten en aandacht voor biodiversiteit en luchtkwaliteit. De tijd is er rijp voor. Nu nog de moed vinden om deze toekomst samen waar te maken.

 

Wil je je steun uitspreken voor of meedenken over een alternatieve toekomst voor de luchthaven? Wil je je meer inlezen in de rechtszaak omtrent de illegale uitbreiding?

Kijk dan op volgende media voor meer informatie: https://manifestdeurneluchthaven.org

Meer info over Burgerplatform Vliegerplein: https://www.facebook.com/Vliegerplein

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!