De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Gevoelens, een andere kijk op de inhoud en de functies” – voordracht door Jana Willems op 9/04/2014 bij Universeel Gent.

“Gevoelens, een andere kijk op de inhoud en de functies” – voordracht door Jana Willems op 9/04/2014 bij Universeel Gent.

Hoe wij omgaan met onze gevoelens en de gevolgen zijn van mens tot mens verschillend. De gevolgen zijn dan ook afhankelijk van ons inzicht in onze gevoelens en wat ze vertegenwoordigen.

maandag 21 april 2014 19:11
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Introductie:

Hoe wij omgaan met onze gevoelens en de gevolgen zijn van
mens tot mens verschillend. De gevolgen zijn dan ook afhankelijk van ons
inzicht in onze gevoelens en wat ze vertegenwoordigen.

De invloeden van ons denken, opvoeding geloof en cultuur
zijn allemaal conditioneringfactoren, die ons verhinderen de ware betekenis van
ons gevoel te zien.

Als we naar onze geschiedenis kijken, naar het lijden,
discriminatie, oorlogen en politiek, dan krijgen we een zicht op de gevolgen
van heet niet herkennen van de waarde van gevoelens en voelende wezens in het
algemeen.

Als we hiervan de realiteit en de gevolgen bewust onder
ogen zien, dan wordt het hoog tijd om hier iets aan te doen.

Deze introductie is voor iedereen toepasbaar en kan een
einde maken aan verwarring en onnodig lijden.

Kortweg, neem je geluk in handen en zet de stap naar
individueel ontwaken!

De voordracht (een verslagje)

Gevoelens hebben we allemaal maar geeft “problemen” =>
hoe gaan we daar mee om?

D.m.v. de religieuze systemen en levensvisies etc.

Je gevoel is intrinsiek gekoppeld aan de samenleving en
soms in strijd met je denken.

Je dient te “kijken” naar je denken!

Waarom leven wij in dualiteit, zowel met onszelf als met
de buitenwereld?

Je dient voorbij het geloof te gaan om te zien hoe alles
werkt…

Denken is een proces van denken => iets wat je niet
denkt kan je niet “zien”.

Je gevoel is altijd NU of dus actueel, je denken
(perceptie) is altijd in het verleden.

We maken ons druk over onze eigen gedachten.

Waar komt die strijd uit voort? => uit onwetendheid!

Hoe raken daar van af?

Het denken schept je eigen wereld.

Gevoel en natuur zijn één maar ons denken is een
projectie van beelden.

We dienen te leren al onze zintuigen aan te scherpen en
te leren uit “dat wat is”.

Kennis zorgt voor zelfhypnose. Het denken zorgt voor een
illusie -> je kan door de illusie doorkijken!

Bij een openbaring wordt je één met je gevoel. Bij de
Gnostici wordt dit genoemd: “één worden met God”. De Gnostici leefden vreedzaam
samen maar werden bijna volledig uitgemoord en dit gebeurt nog steeds!

Alle gevoelens en emoties geven “iets” aan…

Als je voelt wat er in je omgaat, wordt je je beste
vriend!

Zijn er vragen?

Wat is non-dualiteit? = het gevoel tot jezelf laten komen
= geen IK identiteit ofte geen EGO. => niet meer “denken” maar je intuïtie,
je hart volgen!

In zen: “wat is dat?”

Het Unidiversum = we zijn een individu maar leven samen.

Je bewustzijn kent geen tijd = tijdloos.

Kwantumfysica -> als het bewustzijn stil staat, maakt
het geen projecties meer.

Tijd & ruimte heeft te maken met trilling en
energie.  

De tachyon-leegte brengt subtiele kleine deeltjes voort “quarks”
en beginnen clusters te vormen. Dit zijn de eerste atomen. Er komen te veel
quarks en “boem” ontploffing = de oerknal => het universum wordt gevormd…

Iedereen is een sterrenkind en dit dient broodnodig terug
geactiveerd te worden.

Door in contact te komen met je “derde oog” kom je in
verbinding met alle voelende wezens en integreer je je bewustzijn vanuit de
kosmos.  

http://www.universeel.org/

take down
the paywall
steun ons nu!