Foto: Code Rood

Politie verdedigt criminele voetafdruk van de economische elite

Het is een regelrechte schande dat de politie de privévluchten van de luchthaven in Deurne verdedigde door de manifestanten van CodeRood in de prak te slaan, tot hun botten braken.

vrijdag 29 december 2023 14:13
Spread the love

 

Het excessieve politiegeweld tegen vreedzame demonstranten die niets anders willen dan het leven op aarde verdedigen, is echter een teken aan de wand. De ordehandhavers staan aan de kant van de economische elite, de weinigen, die via privévluchten een obscene voetafdruk hebben en hun middenvinger opsteken naar de rest van de aardbewoners. Zij zijn de criminelen. Zij zouden hard moeten worden aangepakt.

Privévluchten zouden gewoon moeten worden verboden omdat ze op dit moment in de geschiedenis onverantwoord zijn. Het is een wetenschappelijk bewezen feit dat de rijkste tien procent van de wereldbevolking een obsceen grote ecologische voetafdruk heeft. De rijkste een procent heeft een even grote voetafdruk als de 66 procent armsten. De actie van Code Rood is en was symbolisch: zelfs al zouden ze de privévluchten een weekend lang hebben kunnen blokkeren, het blijft een speldenprik om de geesten te doen rijpen dat privévluchten uit den boze zijn. Niet alleen vanuit ecologisch oogpunt, maar ook vanuit moreel oogpunt, omdat ze de ten hemel schreeuwende ongelijkheid van onze wereld schaamteloos tentoon spreiden.

Dat burgemeester Bart De Wever de politie lof toezwaaide is bitter, maar typisch: hij staat aan de kant van die elite. Hij behoort tot de politici voor wie klimaatverandering met ‘ecorealisme’ of ecomodernisme, en andere varianten van klimaatontkenningn, kan worden gemiminaliseerd en kalt gestelt. Zoals een reeks in Apache aantoonde reikt de Amerikaanse lobby van klimaatontkenners tot in ons land, ook tot in de NV A.

Er is method in de madness, ook de Royal Rebellion destijds van Extinction Rebellion werd gekenmerkt door excessief politiegeweld. Dat het anders kan toonde de recente bezetting van de toegangsweg naar Den Haag, de A12, die door Extinction Rebellion dit najaar maar liefst een maandlang elke dag bezet werd. Er waren geen berichten over brutaal politieoptreden, hoewel duizenden werden opgepakt.

Misschien moet de volgende klimaatmars afspraak geven rond de luchthaven in Deurne. De mars van de velen tegen de obscene voetafdruk van de weinigen. Misschien zullen de politici pas luisteren wanneer de velen hun ordediensten onder de voet lopen. Het zou de politiek sieren mocht er meteen werk worden gemaakt van een verbod op privévluchten. In feite is er een ‘onderstroom’ in onze samenleving die dat vraagt, getuige de laatste klimaatmars van 3 december, waar ondanks de vreselijke kou, de sneeuw en de wind, vijfentwintigduizend mensen vroegen om systeemverandering in plaats van klimaatverandering. Het zou getuigen van ecologisch fatsoen mochten privévluchten not done worden. En het zou getuigen van burgerzin mochten de politiediensten en de burgemeesters ophouden excessief geweld te gebruiken tegen klimaatactivisten. Zij verdedigen de goeie zaak, een leefbare aarde. De biosfeer zit in code rood. Politiediensten en overheden zouden dergelijke acties van burgerlijke ongehoorzaamheid moeten faciliteren eerder dan ze neer te slaan.

En dat gebeurt ook. Filter Café Filtré, een actiecomité van verontruste ouders over de luchtkwaliteit van schoolstraten, sloot zonder dat aan te vragen elke vrijdagochtend straten af, eerst in Brussel en dan op andere plekken in Vlaanderen. Een duidelijke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. De politie faciliteeerde met sympathie. Waarom? Omdat de belangen van de economische elite niet in het gedrang kwamen. Idem dito voor ‘Picnic the Streets’, de beroemde zondagse piknik om te eisen dat het Beursplein in Brussel eindelijk autovrij zou worden. Ook daar werd een act van burgerlijke ongehoorzaamheid, door een machteloze burgermeester toegestaan. Omdat hij er eerst laatdunkend had over gedaan, hadden al maar meer mensen op facebook toegezegd om naar de picknick te komen. Dat bracht de burgemeester op betere gedachten.

Deze onschuldige voorbeelden geven aan dat burgerlijke ongehoorzaamheid die uitgaat van de noodzaak van een omslag in de goede richting, van een ecologische transitie, door overheden kan worden getolereerd en zelfs gefaciliteerd. Dat is de goede weg. Nooit meer excessief geweld tegen klimaatactivisten! ‘Vrede op aarde aan de mensen van goede wil’, luidt de welbekende Bijbelse Kerstwens. Mensen van goede wil, zoals de idealistische activisten van Code Rood, die met hart en ziel, ja met lijf en leden, ijveren voor een vrede met de aarde, zouden moeten worden begeleid, niet afgeranseld tot hun botten breken.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!