Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lessen in urgentie Lessons in Urgency
Lieven De Cauter

Schrijft over:
This blog is an open source learning platform for our students, first from RITCS, school of arts, and now for our students from the Faculty and Department of Architecture KU Leuven (campus Heverlee, campus Sint-Lucas architectuur Ghent and campus Sint Lucas architectuur Brussel). Themes of this blog: everything that is urgent. Keywords are: activism, the defence of the commons, heterotopia, utopia, swarm intelligence, self organisation, para-architecture, urbanity and civil war, camps, etc. This is an experiment in open classes, in public education (growing up in public), a practice of commoning of knowledge(s). This is ideally a digital common in form and content. Lieven De Cauter & Gideon Boie

  De economische gasoorlog met Rusland zou een signaal moeten zijn voor een drastische energietransitie. Maar daar is nu geen tijd voor, de oorlog gaat voor. En het einde van de wereld en het einde van de mensheid? Dat moet nu even wachten. Volgens het IPPC hebben we maar tot 2025 om onde...

  Ik zat onlangs te lezen op het terras van de Petit Choux de Bruxelles, aan mijn geliefkoosde Oude Graanmarkt, het dorpsplein van de Dansaert-Vlamingen. Dansaert-Vlaming is een van mijn vele identiteiten. Ik heb hem als geuzennaam eigen gemaakt. Ja, ik beken ik ben een echte Dansaert-Vla...

SCHREEUW OM VERANDERING: over ‘Ending the Anthropocene’… (drie recensies)

Als taak voor mijn vak ‘cultuur: vraagstukken’, hadden de studenten van de derde bachelor RITCS de opdracht een bevattelijke, liefst publiceerbare recensie maken van mijn jongste boek Ending the Anthropocene. Een studentenjury koos er drie, en ik beloofde die te publiceren. Bij deze:   ...

  Sammy Mahdi, onze staatssecretaris voor asiel en migratie, is nu de grote barmhartige gastheer, en terecht. Maar toch, het steekt schril, al te schril af tegenover zijn hardvochtige houding tegen de Syriërs en Irakezen die ook een bloedige oorlog ontvluchtten. Ruben Mooijman legt in ...

Book Review by ERWIN JANS (published  on 'De reactor' in Dutch, here translated for my students, as it is the best possible introduction to the book in particular and my work in general).   The committed intellectual - Jean-Paul Sartre type - is as good as dead, said sociologist Rud...

Conspiracy Theories  as a Form of Psychotic Politics?

INTRODUCTION On the occasion of an evening online conversation on conspiracy theories with philosopher and psycho-analyst Isabel Millar and Katrien Jacobs, author of a book on extreme right sex (in the frame of the RITCS research week ‘FUTURE NARRATIVES III: The New abnormal’ - click here for ...

Zolang groei en winst de allesbepalende norm zijn, gaan we onherroepelijk ten onder, samen met de hele biosfeer. De economie moet nu echt wijken voor de ecologie, zoals tijdens de pandemie de economie moest wijken voor de volksgezondheid. Er was en is een soort absolute norm: de bezetting van de ...

Seven Questions for the Anthropocene

(Seven Questions Lecture Series ETHZ April 21 2021)   (0) Are the real questions not eternal and almost all answers provisional? (1) Where do we go to? (“Woahommenoatoe? Woahommenoatoe!”) (2) Does history have a direction, and if so, a destination? (3) What is wrong with the...

  Foucault called the state's concern for the life of the population 'biopolitics'. Now, during this pandemic, it becomes clear how fatal the neoliberal dismantling of biopolitics has been. The dismantling of the welfare state under the guise of inevitable austerity, under the influence o...

I saw it on television hundreds of airplanes grounded in airports all over the world an awesome image breathtaking almost   what a relief for the biosphere what a tragedy for the economy bye bye to the hectic hyperkinetic mobility society the space of flows the smo...

Load More