Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lessen in urgentie Lessons in Urgency
Lieven De Cauter

Schrijft over:
This blog is an open source learning platform for our students, first from RITCS, school of arts, and now for our students from the Faculty and Department of Architecture KU Leuven (campus Heverlee, campus Sint-Lucas architectuur Ghent and campus Sint Lucas architectuur Brussel). Themes of this blog: everything that is urgent. Keywords are: activism, the defence of the commons, heterotopia, utopia, swarm intelligence, self organisation, para-architecture, urbanity and civil war, camps, etc. This is an experiment in open classes, in public education (growing up in public), a practice of commoning of knowledge(s). This is ideally a digital common in form and content. Lieven De Cauter & Gideon Boie

  Regen en wind en kou, de perfecte herfstdag maar slecht nieuws voor manifestanten. De spandoek aan het begin van de manifestatie liet aan duidelijk niets te wensen over: ‘FREE IRAN’. De slagzin van deze revolte was niet uit de lucht: Zen Zendegi Azadi - women life freedom - femme vie libe...

  Terwijl de protesten in Iran steeds grotere vormen aannemen, werd opgeroepen voor een ‘tweede grote Belgische mars in de naam van vrouw, leven, vrijheid’. Op korte tijd kwamen hiermee voor de tweede maal niet minder dan 3000 mensen op straat in Brussel. De organisatie ligt in handen ...

  Het blijft verbazen dat wij met z’n allen bezorgd zijn over de toekomst van de planeet en tegelijk zonder verpinken ook bezorgd zijn, nog veel bezorgder, over de recessie. Die twee zijn namelijk tegengesteld: een recessie is een stokken van de groei, een krimp in de groei, de ecologi...

Julian Assange genomineerd voor de Sacharovprijs

  Stella Morris, zelf juriste, meldde op de hoorzitting van 11 oktober in het Europees Parlement (EP) in Brussel dat het proces tegen Assange een aanfluiting is van elk rechtsprincipe. “Zijn misdaad: het onthullen van oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak, waarvoor hem een groteske 175 jaa...

  Het is al herhaaldelijk gezegd dat het nieuw is dat ook de mannen nu volop meedoen in de straatprotesten in Iran en inderdaad: ook hier weer opvallend veel mannen. Belgen waren eerder discreet aanwezig. Dat de doorsnee Belgen niet wakker liggen van wat in Iran gebeurt, is begrijpelij...

De in Antwerpen geboren Franstalige essayist Laurent de Sutter heeft al een slordige twintig boeken op zijn naam, de meeste intussen wereldwijd vertaald. Nu er voor het eerst een Nederlandse vertaling van hem verscheen, was het meteen raak: Narcokapitalisme is al aan zijn tweede druk toe. Naas...

  De economische gasoorlog met Rusland zou een signaal moeten zijn voor een drastische energietransitie. Maar daar is nu geen tijd voor, de oorlog gaat voor. En het einde van de wereld en het einde van de mensheid? Dat moet nu even wachten. Volgens het IPPC hebben we maar tot 2025 om onde...

  Ik zat onlangs te lezen op het terras van de Petit Choux de Bruxelles, aan mijn geliefkoosde Oude Graanmarkt, het dorpsplein van de Dansaert-Vlamingen. Dansaert-Vlaming is een van mijn vele identiteiten. Ik heb hem als geuzennaam eigen gemaakt. Ja, ik beken ik ben een echte Dansaert-Vla...

SCHREEUW OM VERANDERING: over ‘Ending the Anthropocene’… (drie recensies)

Als taak voor mijn vak ‘cultuur: vraagstukken’, hadden de studenten van de derde bachelor RITCS de opdracht een bevattelijke, liefst publiceerbare recensie maken van mijn jongste boek Ending the Anthropocene. Een studentenjury koos er drie, en ik beloofde die te publiceren. Bij deze:   ...

  Sammy Mahdi, onze staatssecretaris voor asiel en migratie, is nu de grote barmhartige gastheer, en terecht. Maar toch, het steekt schril, al te schril af tegenover zijn hardvochtige houding tegen de Syriërs en Irakezen die ook een bloedige oorlog ontvluchtten. Ruben Mooijman legt in ...

Load More