IPS

Klimaatzaak wint ook in beroep: “Overwinning voor de rechtsstaat”

Het Hof van Beroep in Brussel heeft de federale staat en het Vlaamse en Brusselse gewest vandaag veroordeeld voor ontoereikend klimaatbeleid en dus een schending van de mensenrechten en de zorgplicht. Het hof legt ons land een gerechtelijk bevel op om minimaal 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030.

donderdag 30 november 2023 16:48
Spread the love

 

Vzw Klimaatzaak spreekt van een “bijzonder sterk arrest” – op de eerste dag van de VN-klimaattop in Dubai. Na de Nederlandse Urgenda-uitspraak is het wereldwijd de tweede keer dat een gerechtshof een bindend en becijferd reductiebevel uitvaardigt.

Het Hof beschouwt de doelstelling van minstens 55 procent minder uitstoot als de absolute ondergrens, waaronder geen beleidsruimte meer bestaat. Dat maakt dat de rechterlijke macht ze bindend kan opleggen, zegt Klimaatzaak. Volgens de laatste cijfers had België in 2021 een reductie van 24 procent gerealiseerd, waardoor de inspanningen tegen 2030 dus verdubbeld moeten worden.

Grote overwinning

“Deze zaak is een gouden kans voor politici om zich te ontpoppen als echte leiders”, zegt Serge de Gheldere, voorzitter van Klimaatzaak. “Het is een kans om beleid te voeren dat niet alleen klimaatverandering bestrijdt, maar ook directe, tastbare voordelen oplevert, zoals het creëren van lokale banen en een verminderde afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen.”

Roger Cox, de advocaat van vzw Klimaatzaak spreekt van een grote overwinning voor de rechtsstaat. “Vandaag zegevieren de grondrechten van Belgische burgers over het aanslepend politiek opportunisme”, zegt hij. “De uitspraak is niet alleen voor België van belang maar ook richtinggevend voor wat van andere landen geëist moet worden. Dit zal de mondiale klimaataanpak helpen versnellen.”

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!