Foto: Evi Van Thienen

Klimaatcoalitie presenteert haar prioriteiten voor verkiezingen 2024

Acht maanden voor de verkiezingen publiceert de Klimaatcoalitie op woensdag 11 oktober haar 17 prioriteiten voor de regionale, federale en Europese verkiezingen in juni 2024. De klimaatcrisis blijft een enorme uitdaging en daarom roept de Klimaatcoalitie alle burgers uit om op 3 december om 12 uur 's middags in Brussel een duidelijke stem te laten weerklinken. Een stem die alle politieke leiders vraagt om werk te maken van een doeltreffende en rechtvaardige transitie. De grens van 1,5°C komt steeds meer in zicht, toch mogen we de hoop niet opgeven want elke tiende van een graad telt.

woensdag 11 oktober 2023 14:12
Spread the love

De volgende regering zal van de klimaatcrisis haar topprioriteit moeten maken. “Een pauzeknop is sociaal-economische waanzin en dramatisch voor de biodiversiteit”, volgens Zanna Vanrenteghem, vicevoorzitster van de Klimaatcoalitie. De kost van de klimaatcrisis wordt met de dag hoger.  “Verder aanmodderen in de ‘klimaatmarge’ is geen optie.” Het politiek getouwtrek moet dringend plaats maken voor een constructief politiek debat over hoe we de problemen samen aanpakken op een sociaal rechtvaardige manier. Nu meer dan ooit, want elke tiende van een graad telt.

De prioriteiten van de Klimaatcoalitie richten zich op verschillende sectoren met de grootste uitstoot. Ze volgen een transversale en collectieve aanpak, gecombineerd met overheidsinvesteringen, zodat niemand in de kou blijft staan.

Het Woon-Energiepact omvat concrete richtlijnen, met als doel het recht op kwaliteitsvolle huisvesting uit te breiden en tegelijkertijd het tempo van diepgaande renovaties op te krikken. In dezelfde lijn roept de Klimaatcoalitie op tot grootschalige investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

De natuur en biodiversiteit zijn onze grootste bondgenoten om de klimaatcrisis aan te pakken: de Klimaatcoalitie roept daarom op om op Europees niveau een zo ambitieus mogelijke versie van de “Natuurherstelwet” aan te nemen.

Om deze prioriteiten te financieren, pleit de Klimaatcoalitie onder meer voor de geleidelijke en rechtvaardige afschaffing van de subsidies voor fossiele brandstoffen. In België komen deze uit op gemiddeld 13 miljard euro per jaar. Daarnaast moet Belfius worden omgevormd tot een publieke klimaatbank.

Tot slot moet België zowel de interne klimaataanpak en haar internationaal engagement eindelijk op peil krijgen. “We hebben nog steeds geen akkoord over de verdeling van de inspanningen tussen de Belgische overheden, wat gevolgen heeft voor onze interne actie, maar ook voor onze bijdrage aan internationale klimaatfinanciering,” benadrukt Zanna Vanrenterghem. Het is dus hoog tijd dat we onze methode aanpassen om te voorkomen dat de minst ambitieuze overheid telkens het proces blokkeert.

‘De waarheid onder ogen durven zien en ernaar handelen is het enige perspectief dat hoop biedt, en ons kan brengen naar een leefbare wereld waar welzijn, samenwerking en duurzaamheid centraal staan.’ aldus Zanna Vanrenterghem. De oplossingen bestaan. Wat ontbreekt is een grootschalige mobilisatie om hier samen werk van te maken. We moeten nu handelen om de gevolgen van de klimaatcrisis te beperken, want elke tiende van een graad telt.

Om deze eisen kracht bij te zetten, roept de Klimaatcoalitie iedereen op om zich op 3 december opnieuw massaal aan te sluiten in de straten van Brussel op de jaarlijkse Klimaatmars. Aan de vooravond van een verkiezingsjaar is het nog belangrijker om de stem van de burgers te laten horen om België op het pad te brengen van een ecologische en sociale transitie!

 

Meer info: https://klimaatcoalitie.be/wp-content/uploads/2023/10/20231011-NL-Klimaatcoalitie-Verkiezingen-2024.pdf

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!