Banner: International Federation of Journalists
Mediakritiek -

Oproep NYT, Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Pais: stop vervolging Assange

Vijf internationale media verzoeken de VS-regering de vervolging van Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, stop te zetten. Na hem jarenlang mee verdacht te maken komen ze nu tot het inzicht dat zijn vervolging een gevaar is voor de persvrijheid. Hun oproep is halfslachtig en neemt het gevaar voor Assange nauwelijks weg.

dinsdag 29 november 2022 14:43
Spread the love

 

In een Open Brief van 28 november 2022, exact twaalf jaar nadat ze een hele reeks revelaties van WikiLeaks op hun eigen pagina’s hadden gepubliceerd, richten The New York Times, de Guardian, Le Monde, El Pais en Der Spiegel een oproep aan de regering van de VS om de vervolging van Julian Assange stop te zetten.

Cablegate omvatte meer dan 250.000 vertrouwelijke documenten die corruptie, diplomatiek wangedrag en internationale spionage door de VS bewezen. De vijf kranten wijzen er op dat journalisten en historici nog steeds van deze documenten gebruik maken om nieuwe revelaties te publiceren.

Zij blijven echter bij hun stelling dat ze zich volgens henzelf terecht van Julian Assange hebben gedistantieerd in 2011, omdat hij toen een groot aantal niet redactioneel goedgekeurde documenten zou hebben vrijgegeven en maken zich ‘ongerust’ dat Assange zou hebben geholpen bij hacking van computers voor toegang tot geclassificeerde gegevens.

Screenshot New York Times

Beide beweringen zijn echter op drijfzand gebouwd. De echte dader voor de massale publicatie van data is Guardian-journalist Luke Harding. Die publiceerde tegen de expliciete afspraak met Assange de wachtwoorden om toegang te krijgen tot de betrokken documenten.

Voor de beschuldiging dat Assange zou hebben meegewerkt aan hacking van computers werd tijdens zijn proces in Londen geen enkel bewijs geleverd. De IJslandse hoofdgetuige voor de zogenaamde hacking bleek volledig onbetrouwbaar te zijn en leverde evenmin enig bewijs voor de beschuldigingen aan het adres van Assange.

Eerder dan mea culpa te slaan over hun 11 jaar lange medewerking aan de moddercampagne tegen Assange kiezen ze er voor te doen alsof ze niets verkeerds hebben gedaan. “We komen nu samen om onze grootste bezorgdheid uit te drukken over de aanhoudende vervolging van Julian Assange voor het bekomen en publiceren van geclassificeerd materiaal.”

In hun oproep herinneren ze er aan dat president Obama geen aanklacht indiende tegen Assange omdat zijn juridische raadgevers hem er op wezen dat ze dan ook journalisten van grote media zouden moeten vervolgen. President Trump stoorde zich niet aan dit risico en diende alsnog een aanklacht in voor spionage en richtte een uitleveringsverzoek aan het Britse gerecht. President Biden, nochtans vice-president onder Obama, weigert alsnog de aanklacht van zijn voorganger in te trekken.

De betrokken kranten eindigen hun oproep met de woorden ‘Publishing is not a crime’. Zonder het expliciet te zeggen, erkennen zij zo dat Julian Assange wel degelijk een journalist is.

Door echter te volharden in de twee valse beschuldigingen – vrijgeven van niet-redactioneel geverifieerde data en hacking – aan het adres van Julian Assange, geven zij echter munitie aan de VS-regering om toch met de vervolging door te gaan.

Eerder dan te pleiten voor de vrijlating van Assange leest deze oproep als een poging om de eigen handen in onschuld te wassen voor de manier waarop ze sinds 2011 over Assange hebben gepubliceerd en willen ze zich tegelijk van eventuele vervolging vrijwaren.

Een echte oproep zou erkennen dat uit het proces in Londen is gebleken dat Julian Assange niet schuldig is aan hacking en dat de massale publicatie van documenten in 2011 het gevolg was van een fout bij de redactie van de Guardian.

Zoveel journalistieke eerlijkheid is blijkbaar nog iets te veel gevraagd van deze vijf grote media.

Deze oproep is een stap in de goede richting, maar verre van voldoende.

 

Voor meer informatie, zie ons dossier over Julian Assange en WikiLeaks. Een volledige en uitstekend gedocumenteerde bundeling van alle argumenten pro Assange en ontkrachting van alle medialeugens over hem vind je in het boek The Trial of Julian Assange- A Story of Persecution van VN-Speciaal Rapporteur over Foltering Nils Melzer.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!