Bron: Max Pixel / CC0 Public Domain
People's Dispatch

Palestijnse gevangenen stoppen hongerstaking, begin van een nieuwe fase in de strijd

Gevangenen riepen een boycot van de Israëlische gerechtshoven uit als onderdeel van hun aanhoudende strijd tegen administratieve aanhoudingen. Ze toonden ook solidariteit met de Palestijnen die zich verzetten tegen het Israëlisch geweld in bezet Oost Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

woensdag 2 november 2022 16:14
Spread the love

 

Palestijnse gedetineerden hebben op 13 oktober hun collectieve hongerstaking tegen Israëls willekeurig en illegale beleid van administratieve aanhoudingen opgeschort. 30 gevangenen waren het protest op 30 september begonnen. Op 9 oktober sloten 20 anderen zich bij hen aan uit solidariteit. De gedetineerden benadrukken dat de strijd verder gaat.

“Aanhoudende confrontatie en weerstand tegen willekeurige aanhoudingen  is onze keuze” stellen ze in een mededeling.  “Terwijl het hoofddoel van de bezetter is om ons volk te onderwerpen en te controleren, en hun historisch verhaal en nationale identiteit te vernietigen, is ons gevecht tegen administratieve aanhouding een aanhoudende confrontatie die al onze mensen in Palestina  en de diaspora omvat, en de kwestie van de administratieve aanhouding tot één van de Palestijnse prioriteiten tegenover het Zionistisch koloniaal project maakt”. Israël past stelselmatig, en bijna exclusief, administratieve aanhouding toe tegen Palestijnen, houdt hen voor onbepaalde tijd, zonder aanklacht of proces vast, gebaseerd op “geheime bewijslast”. Sinds september 2022 werden naar schatting 800 Palestijnen gevangen gehouden in bezettingsgevangenissen.

Sinds september 2022 werden naar schatting 800 Palestijnen gevangen gehouden in bezettingsgevangenissen

Volgens de mensenrechtenorganisatie Addameer werd de hongerstaking opgeschort nadat de gevangene een akkoord bereikten met de Israëlische bezettingsautoriteiten “om voorrang te geven aan de administratieve aanhouding in hun dialoog met de vertegenwoordigers van de Palestijnse Gevangenenbeweging“ in de gevangenissen.

Naar verluidt is de Israëlische bezetting ook akkoord gegaan om binnen de volgende zes maanden zieke en oude administratieve gevangenen inclusief vrouwen en kinderen vrij te laten. De overeenkomst stelt ook een discussie aan de orde over een maximumtermijn voor het bevelen van verlenging van de detentie en het “beëindigen van het stelselmatig bestoken van Palestijnen met herhaalde willekeurige aanhoudingen en administratieve detentie.

In 2021 begonnen ongeveer 60 Palestijnse gedetineerden met een hongerstaking. Volgens Addameer was in 2022, het aantal zelfs hoger, een fenomeen dat een “direct antwoord is op het voortdurende stijgend gebruik van het systeem van de administratieve aanhouding door de Israëlische autoriteiten om de Palestijnen collectief te straffen, en het viseren van risicogroepen”. Dit betreft kinderen, bejaarden en voormalige gevangenen. Meer dan 80% van de gedetineerden die deelnamen aan de collectieve hongerstaking waren voormalige gevangenen.

Israël arresteert vrijgelaten gevangenen systematisch opnieuw

Israël arresteert vrijgelaten gevangenen systematisch opnieuw. Gedetineerden beschreven vormen van gruwelijke psychologische oorlogsvoering, zoals gevallen waar men een vrijlatingsbevel had ontvangen, maar dan bij aankomst bij de laatste controlepost te horen kreeg dat de aanhouding was verlengd.

De gedetineerden stelden dat terwijl de hongerstaking gestopt is “De tweede fase in onze strijd gericht is op het boycotten van de Zionistisch gerechtshoven op alle niveaus, wat de pijler is in de confrontatie met de racistische administratieve detentie.”

“Wij zullen alles in het werk stellen zodat onze boycot van de rechtbanken de situatie voor alle administratief aangehoudenen verandert en ook de situatie van de nationale en Islamitische krachten, mensenrechtenorganisaties, de orde van advocaten en advocaten in het bezette Palestina van 1948. Zodat belet wordt dat de bezetting het beleid van  de administratieve aanhouding vergoelijkt en tegelijkertijd de mogelijkheid te onderzoeken om dit voor internationale rechtbanken aan te kaarten” voegden ze eraan toe.

De boycot omvat Israëlische militaire procedures met betrekking tot hoorzittingen en beroepen, naar aanleiding van administratieve aanhouding. Palestijnse administratieve gedetineerden waren in januari een massale boycot begonnen, maar deze  werd in juni opgeschort nadat bepaalde afspraken veilig waren gesteld.

Gedetineerden hebben geweigerd om deel te nemen aan gerechtelijke procedures en ondervragingen

Gedetineerden hebben geweigerd om deel te nemen aan gerechtelijke procedures en ondervragingen, en opdracht gegeven aan hun juridisch raadgevers om niet deel te nemen aan de procedures in hun zaken. Ze stelden ook dat verdere stappen aangekondigd zullen worden als  “vervolg-strijdprogramma”  en dat ze zullen blijven vechten “totdat deze politiek gestopt wordt en de bezetting van ons land en ons leven opgeheven is”.

Op het einde van hun verklaring, drukte de gedetineerden hun solidariteit uit met “ons belegerd volk in het kamp Shuafat en de stad Nabloes, die in hun confrontatie van de hatelijke Zionistische oorlogsmachine, de meest schitterende epische heldendom, uitdaging, en verlossing tonen”.

Op 8 Oktober werd een Israëlische soldaat gedood, in een vuurgevecht aan de hoofdcontrolepost van het vluchtelingkamp Shuafat. Het bezettingsleger belegerde het kamp, waardoor 140.000 Palestijnen gevangen zaten en van essentiële  benodigdheden en hulpbronnen afgesloten werden. Uit solidariteit met het kamp gingen Palestijnen van bezet Oost Jeruzalem een meedogenloze strijd aan met de Israëlische strijdkrachten, inclusief in Dilwan, A-Tur, Beit Hanina, Sur Baher, and Isawiyah.

Tussen 12 en 13 oktober werden in één nacht 18 Palestijnen aangehouden.

Op 13 oktober, vielen Israëlische  kolonisten de wijk Shzikh Jarrah aan, roepend “dood aan de Arabieren”. Onder hen de Israëlische politicus Ben-Gvir, die een revolver trok en de kolonisten opriep om op de Palestijnen te schieten  als ze stenen zouden gooien.

Op 13 oktober, vielen Israëlische  kolonisten de wijk Shzikh Jarrah aan, roepend “dood aan de Arabieren”

Gewapende Israëlische kolonisten, beschermt door het Israëlische bezettingsleger, hebben eveneens aanvallen uitgevoerd in de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief in de stad Huwarra, ten zuiden van Nabloes.

Nadat op 11 oktober een andere Israëlische soldaat gedood werd hebben het bezettingsleger de wegen van en naar Nabloes afgesloten. De stad evenals Jenin, waren bijna dagelijks het mikpunt van invallen van het Israëlische leger te midden van toenemend gewapend verzet van de Palestijnen. De aanval van 11 oktober werd opgeëist door Lion’s Den, een gewapende groep in Nabloes.

Daarvoor op 14 oktober, tijdens een inval in Jenin, schoot het Israëlische leger met scherp en dode twee Palestijnen. Eén van hen was de 20-jarige  Mateen Dabaya, een lokale commandant van de Jeninbrigade, een gewapende verzetsgroep.  De tweede dode was een dokter, de 43-jarige Abdullah Abu al-Teen. Hij werd in het hoofd getroffen voor het ziekenhuis van Jenin terwijl hij onderweg was naar slachtoffers.

 

Deze tekst verscheen op People’s Dispatch. Vertaling Willem Royaards.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!