Bron: Instagram In My Name
In My Name

Het is gelukt! 35.000 burgers dienen wetsvoorstel in voor humaner regularisatiebeleid

Een afvaardiging van In My Name, een campagne van ongedocumenteerde burgers, tientallen vrijwilligers en 120 organisaties, levert vandaag, dinsdag 17 mei, een levensgroot cadeau af aan het federaal parlement. In het cadeau steken 35.000 steunhandtekeningen voor een burgerwetsvoorstel rond een transparanter regularisatiebeleid. Het is de eerste keer dat ongebonden burgers zelf een wetsvoorstel op de agenda van de Kamer zetten.

dinsdag 17 mei 2022 10:49
Spread the love

 

Met deze handtekeningenactie speelt In My Name in op een nieuwe burgerparticipatieve regeling die de Kamer uitvaardigde in 2019: ook Belgische burgers kunnen voortaan wetsvoorstellen ter bespreking indienen bij het parlement, op voorwaarde dat minstens 25.000 Vlamingen, Walen en Brusselaars hun voorstel officieel mee ondertekenen.

In My Name stelt een herziening voor van de bestaande wet van 15 december 1980 ‘betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen’. Het nieuwe wetsvoorstel pleit voor een duidelijker en menselijker regularisatiebeleid in België. Het bepaalt enkele duidelijke criteria voor wettig verblijf en voorziet de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen op Belgisch grondgebied, plus een onafhankelijke commissie die afgewezen aanvragen beoordeelt in hoger beroep.

Na een intensieve wervingscampagne hebben nu 35.000 Belgen uit de drie landsdelen dit voorstel mee getekend: 13.500 digitaal via ItsMe en 21.500 op papier. Daarmee levert In My Name het eerste succesvolle burgerwetsvoorstel van ongebonden burgers af. Eerder dienden ook al de vakbonden een wetsvoorstel in rond de loonnorm. De Kamer verbindt er zich toe elk voorstel met voldoende brede steun te bespreken in het halfrond.

Deze middag is een afvaardiging van vrijwilligers en steunende organisaties alle handtekeningen zelf gaan overhandigen aan het parlement. Dat gebeurde met een levensgroot cadeau. ‘Uiteindelijk zijn al deze handtekeningen een geschenk voor de democratie zelf: burgers die zich van onderuit verbinden om de politiek een constructief voorstel te doen’, zegt Marios Bellas van In My Name. ‘Wat we daarbij symbolisch heel belangrijk vonden, was dat erkende Belgische burgers hun naam leenden om de rechten van niet erkende medeburgers op te eisen. Hun lot is een graadmeter voor de staat van de grondrechten in ons land, en daar blijkt nog heel veel werk aan. Nu heerst vooral willekeur.’

Na maanden van intensief werven zijn ze bij In My Name vooral trots op de grote respons. ‘Ondanks allerlei technische problemen met het digitale platform van de Kamer, zijn we er dankzij de belangeloze inzet van onvermoeibare vrijwilligers over het hele land toch in geslaagd om dit cruciale debat op de kaart te zetten.’ Zo benadrukt Bellas dat het wetsvoorstel breed gesteund wordt door vakbonden, cultuurhuizen, klimaatbewegingen, sociaal middenveld, burgercollectieven, academici, mutualiteiten en studentenverenigingen. ‘Dat toont dat dit debat broodnodig is.’

Wanneer de politiek het wetsvoorstel zal bespreken, is nog niet duidelijk. ‘Nu is het aan de Kamer om de handtekeningen te verwerken en zo snel mogelijk over te gaan tot een grondig debat, waarbij de mensen waarover het gaat – onze niet erkende medeburgers – gehoord worden in de Kamer. Migratie en regularisatie zijn misschien wel het belangrijkste sociale vraagstuk van onze tijd. Het moment om te handelen is aangebroken’, aldus Marios nog voor de overhandiging van de stemmen.

Op het Instagramaccount van In My Name is intussen te lezen dat het ‘kado’ met de 35.000 steunhandtekeningen op het federaal parlement niet-ontvankelijk is verklaard ‘omdat er volgens hen gekozen had moeten worden tussen papieren handtekeningen of elektronische handtekeningen’ en niet voor een combinatie van de twee.

Maar de burgerbeweging geeft niet op en wegens het grote succes van de hele campagne heeft In My Name beslist om de periode om te tekenen nog te verlengen. Dat kan nog steeds via www.inmyname.be.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!