© Johanna de Tessières / Greenpeace
Greenpeace België

Activisten kleuren ingang Europees Parlement groen: EU-landbouwbeleid is greenwashing

Activisten van Greenpeace België hebben de ingang van het EU-parlement in Brussel groen gekleurd, een oppervlakte van meer dan 400 m². Ze beschuldigen de politici die er onderhandelen over het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van greenwashing.

donderdag 27 mei 2021 15:04
Spread the love

 

Vertegenwoordigers van de Europese regeringen, het Europees Parlement, de Europese Commissie en het voorzitterschap van de Europese Raad ronden hun onderhandelingen af over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU voor de komende zeven jaar. Ondanks de veroordelingen van het huidige beleid door wetenschappers, het eigen onderzoek van het Europees Parlement en de eigen auditdienst van de EU, blijft het GLB de natuur, het klimaat en de volksgezondheid schaden, aldus Greenpeace.

Marco Contiero, directeur Europees landbouwbeleid van Greenpeace EU unit, verklaart: “EU-politici zullen dit proberen te verkopen als de groenste landbouwhervorming ooit, maar dit is niets anders dan greenwashing. Dit GLB zal doorgaan met het financieren van veefabrieken en veevoederproductie die de natuur en het klimaat verwoesten, ons kwetsbaar maken voor nieuwe pandemieën en ertoe leiden dat boerderijen in Europa blijven verdwijnen. Wetenschappers luiden de noodklok en waarschuwen dat de overproductie van vlees en zuivelproducten leidt tot aantasting van het klimaat, vernietiging van bossen en uitbraken van ziekten – maar de EU-onderhandelaars negeren deze waarschuwingen en houden vol dat hun landbouwplannen milieuvriendelijk zijn.”

Greenpeace, BirdLife, ClientEarth en het Europees Milieubureau hebben geanalyseerd hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU past in de hervormingen die nodig zijn om de natuur te beschermen, de klimaatopwarming tegen te gaan, vervuiling te voorkomen en op duurzame wijze voedsel te produceren. Uit de analyse blijkt dat het GLB-akkoord waaraan de EU momenteel de laatste hand legt, op alle fronten faalt.

Volgende stappen

Greenpeace roept de leden van het Europees Parlement op om tijdens de plenaire vergadering van het Parlement tegen het GLB te stemmen. “Dit funeste landbouwbeleid zal de EU nog tientallen jaren achtervolgen. We brengen de boeren en de natuur aan de rand van de afgrond”, aldus Matteo De Vos, expert duurzame landbouw van Greenpeace België.

“Vlaanderen en Wallonië moeten nu het lot van onze landbouw weer in eigen handen nemen. De regio’s hebben veel speelruimte om de EU-middelen die uit dit GLB zullen voortkomen, te verdelen. De regionale strategische plannen kunnen nog soelaas brengen door landbouwpraktijken aan te moedigen die de natuur en het klimaat beschermen, zoals extensieve en zelfvoorzienende veeteelt, biologische landbouw en lokale kwaliteitsproducten die in onze voedselbehoeften voorzien”, besluit hij.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!