Foto: Mzximvs VdB, Flickr / CC BY-SA 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)

Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat er niet zomaar mag worden gebouwd in landschappelijk waardevol landbouwgebied. Met die beslissing steunt het Grondwettelijk Hof de milieubeweging, die sinds 2017 juridisch streed tegen de decreetswijziging die de regels rond ruimtelijke ordening versoepelde en het Vlaamse landschap schade toebracht.

vrijdag 18 oktober 2019 11:18
Spread the love

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu: “Meer dan 300.000ha landbouwgebied in Vlaanderen is geregistreerd als landschappelijk waardevol. Er zomaar grote stallen, loodsen of serres bouwen, kon niet. Tot in 2017 het Vlaams Parlement de regels voor bouwen in waardevolle landschappen versoepelde. Hierdoor dreigen open landbouwgebieden verder volgebouwd te worden.”

In strijd met grondwet

Omdat deze versoepeling in strijd is met de Belgische grondwet, trokken Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming Vlaanderen, BOS+, Milieufront Omer Wattez, Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse Milieukoepel naar het Grondwettelijk Hof. Dat Grondwettelijk Hof geeft de milieubeweging nu gelijk: de versoepeling is onwettig en wordt bijgevolg vernietigd. De versoepeling van de bouwregels zorgt immers voor een te grote achteruitgang van het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu.

Goed voor natuur, landschap en landbouwers

Laurie Braet van Natuurpunt: “We zijn blij dat het arrest de verrommeling en betonnering van onze waardevolle open ruimte een halt wil toeroepen. Dat is niet alleen positief voor natuur en landschap, ook landbouwers varen er uiteindelijk wel bij. In plaats van altijd maar nieuwe stallen te bouwen, kan de overheid best werk maken van een beleid dat leegkomende boerderijen in landbouwgebruik houdt. Nu worden die massaal overgenomen door tuincentra, bandencentrales of andere niet-landbouwactiviteiten. Daardoor gaat veel landbouwruimte verloren en stijgen de grondprijzen.”

 

Het volledige arrest: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-145n.pdf

 

Foto: Mzximvs VdB, Flickr / CC BY-SA 2.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!