Bron: Wikimedia Commons
Workers for Climate

Oproep voor een wereldwijde klimaatstaking op 20 september

Naar aanleiding van de VN-klimaattop te New York in september worden er overal ter wereld acties gehouden voor een daadkrachtiger klimaatbeleid. In het bijzonder roept de klimaatbeweging op voor een staking op 20 september.

maandag 16 september 2019 10:25
Spread the love

Deze oproep, die onder meer verscheen in The Guardian, werd ondertekend door gekende activisten zoals Naomi Klein, Vandana Shiva, Rebecca Solnit en Noam Chomsky, en door Sharan Burrow, secretaris-generaal van het Internationaal Vakverbond. Als Workers for Climate steunen wij deze actie, en vragen we aan alle volwassenen om gehoor te geven aan de oproep van deze internationale coalitie.

Politieke actie blijft hoognodig

Vandaag zet het Internationaal Vakverbond in op klimaatvriendelijke jobs met de actie Climate Proof Your Work. We wensen aan alle werknemers motivatie en inspiratie om het gesprek aan te gaan en een actieplan op te stellen voor duurzamer werk. Maar er is meer nodig. Individuele burgers, consumenten en bedrijven kunnen het tij alleen niet keren. We hebben dringend politieke actie nodig om de klimaatontwrichting tegen te gaan. Daarvoor kwamen de afgelopen maanden tienduizenden jongeren en volwassenen op straat, en ondertekenden vele duizenden de oproep van Signformyfuture.

Het Belgische klimaatbeleid is tot dusver zwaar onvoldoende gebleken. We moeten het klimaat hoog op de politieke agenda houden, en in brede coalitie alle krachten bijeenbrengen om resultaten af te dwingen.

Een duurzame economie gaat ons allen aan

De keuzes die wij vandaag maken, zal de toekomst van de planeet voor tienduizenden jaren bepalen: hoeveel de zeespiegel stijgt, hoeveel woestijn er bijkomt, hoeveel bos er verdwijnt en of we erin slagen nog grotere klimaatrampen te voorkomen. De komende jaren zullen er miljarden geïnvesteerd worden in diverse sectoren, om de omslag naar een duurzamere samenleving te maken. Wij willen dat die miljarden ten goede komen aan iedereen, door werk te maken van een klimaatbestendige maar ook sociaal rechtvaardige samenleving. We eisen het recht op, als burgers, als werknemers, om cruciale beslissingen in deze transitie democratisch mee vorm te geven.

Dat signaal willen we geven vanuit zoveel mogelijk sectoren, met zoveel mogelijk mensen. Daarom vragen we aan de Belgische vakbonden ABVV, ACLVB en ACV om de stakingsoproep voor 20 september te ondersteunen en alle werknemers te mobiliseren. Om iedereen de kans te geven om deze boodschap kracht bij te zetten, ook diegenen die niet zonder hun werk en hun loon kunnen, vragen we actievoerende vakbondsleden in te dekken met een stakingsdag en -vergoeding.

Klimaatstaking: ophouden met business as usual

Een wereldwijde klimaatstaking moet onze dagelijkse routine doorbreken. Want juist die dagelijkse routine zorgt ervoor dat we ongeveer hetzelfde blijven doen als gisteren, en wegkijken van de mondiale en existentiële crisis die de klimaatontwrichting is. Een staking is op zichzelf niet voldoende om van richting te veranderen. Maar het goede nieuws is dat we weten wat er wel nodig is om dat te doen.

We weten welk beleid en welke technologieën er bruikbaar zijn om goede jobs en veerkrachtige lokale economieën te creëren. Veel mensen doen vandaag al alles om die maatregelen te realiseren, tegen de macht van de fossiele industrieën in. Daarom hopen we dat alle mensen meedoen. Dat ze hun huizen, hun kantoren, hun leslokalen, hun werven, boerderijen, fabrieken, winkels en restaurants verlaten, om samen de boodschap te geven die al onze leiders moeten horen:

We need to build a better future, and we need to start right now!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!