Bron: Pixabay
Opinie - Vlaams ABVV

Start schooljaar: oproep voor goedkoper internet

Bij de start van het nieuwe schooljaar doet het Vlaams ABVV een oproep voor goedkoper internet. In een snel digitaliserende wereld, waaraan zowel school, overheid als werkvloer onderhevig zijn, moet iedereen structureel de kans krijgen deel te nemen.

woensdag 4 september 2019 20:30
Spread the love

“Steeds meer onderwijsinstellingen verwachten dat leerlingen digitaal deelnemen aan het onderwijs. Van smartschool via usb-sticks tot een eigen laptop”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Dat zorgt voor een extra financiële druk op gezinnen. Niet iedereen is in staat die kosten even vlot te dragen. Wij pleiten daarom voor een sociaal tarief én een verlaging van de BTW op internet naar 6 procent.”

14% gezinnen zonder internet

Met een telecomfactuur die bij de hoogste van Europa behoort, is internet een van de vaste – en doorwegende – kosten in de budgetten van Vlaamse gezinnen. Begin augustus verhoogde Telenet opnieuw de tarieven van haar abonnementen met 1,87 procent. Proximus trok begin dit jaar de tarieven op. De zoveelste jaarlijkse prijsverhoging.

Prijzen die niet meer zo makkelijk te ontwijken zijn, want internet is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. ICT dringt door in alle domeinen van ons maatschappelijk leven: tegen 2020 wil de Vlaamse overheid alle transacties digitaal maken; op de werkvloer heeft maar liefst 72 procent van de werknemers internet nodig voor de uitoefening van zijn of haar job; op school gebeuren huistaken op smartschool en is een laptop steeds meer nodig.

Ondanks dat sterk doordringende belang beschikt nog steeds 14 procent van de gezinnen thuis niet over een internetverbinding. 15 procent van hen heeft geen computer (PC, laptop of tablet) in huis.

Lagere BTW en sociaal tarief

Voor het Vlaams ABVV is het van belang dat deze digitale kloof gedicht wordt. Daarom vragen we bij de start van dit nieuwe schooljaar een verlaging van de kostprijs van internet. Dat kan door een algemene verlaging van de BTW op internet naar 6 procent. Aanvullend moet er gekeken worden naar een sociaal tarief van de basisprijs zelf voor kansarme gezinnen. Vandaag zit internet vaak in een pakket met telefonie en televisie, wat het vanzelf al minder betaalbaar maakt. Tegelijk is dit pakket vaak het eerste dat sneuvelt wanneer een gezin onder budgetbeheer komt.

Voor mensen die ondanks deze maatregelen toch nog zonder internet thuis komen te zitten, pleit het Vlaams ABVV voor een verhoging van het aantal collectieve voorzieningen zoals voldoende openbare hotspots en computerfaciliteiten. Tegelijk spoort het Vlaams ABVV de Vlaamse overheid aan in haar digitaliseringsproject goed af te stemmen tussen de verschillende beleidsniveaus. Zodat digitalisering niet leidt tot een ingewikkelde wirwar van naast elkaar staande systemen.

“Ons onderwijs wordt duurder en tegelijk stijgen ook de vereisten die we van leerlingen verwachten”, vult Caroline Copers aan. “Daarom pleiten wij voor een maximumfactuur, voor het kosteloos maken van materiaal dat nodig is om de eindtermen te halen én voor goedkoper internet. Digitale skills zijn stilaan onontbeerlijk om deel te nemen aan de maatschappij, dus de toegang ertoe moet voor alle leerlingen gegarandeerd zijn.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!