Bron: Wikimedia Commons
WWF

België krijgt een slecht ‘klimaat’-rapport van de Europese Commissie

dinsdag 18 juni 2019 16:48
Spread the love

De Europese Commissie heeft de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten, die uitgevoerd moeten worden tegen 2030, geanalyseerd. België haalt zijn 35 procent CO2-reductiedoelstelling niet en respecteert ook het Akkoord van Parijs niet. Het heeft nog zes maanden om zijn ambities op te krikken.

De Europese Commissie heeft de ‘klimaat’-rapporten uitgedeeld aan de 28 lidstaten. Geen enkel nationaal plan beantwoordt aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs wat betreft de klimaatverandering: een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5°C handhaven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Gelukkig hebben de landen nog zes maanden om de aanbevelingen van de Europese Commissie op te nemen in het plan en hun ambities naar boven bij te stellen. De aangepaste plannen moeten vóór eind 2019 worden ingediend.

België mist zijn 2030-doelstellingen

Zes maanden geleden heeft de Belgische regering de eerste versie van haar nationale energie- en klimaatplan ingediend bij de Europese Commissie. De Commissie heeft vandaag haar analyse bekend gemaakt. Het verdict is negatief: België mist volledig zijn 2030-doelstellingen. Ons land moet zijn C02-uitstoot met 35% verminderen. Met het huidige beleid zullen we echter slechts een magere 14 procent halen. Ter herinnering: de Europese doelstelling voor 2030 bedraagt een reductie van minstens 40 procent!

Julie Vandenberghe, beleidsmedewerker klimaat van WWF-België

‘Het huidige Belgische nationale klimaatplan voldoet niet om de klimaatcrisis te bedwingen. Een geïntegreerde aanpak ontbreekt en het plan geeft geen concrete details over beleidsmaatregelen, timing, te bereiken doelstellingen en de nodige financiële middelen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie moeten worden verhoogd. Bovendien moet er een inventaris van fossiele brandstofsubsidies worden opgemaakt en een plan om die subsidies volledig af te bouwen. Met de achterstand die België heeft op het gebied van zijn 2020-doelstellingen, moeten de Belgische overheden hun ambitie voor 2030 en daarna gevoelig opvoeren. België moet CO2-neutraal worden voor 2050, aandringen op een grotere EU-ambitie en beleidsmaatregelen nemen om de doelstellingen te bereiken waartoe het zich heeft verplicht toen het het Akkoord van Parijs ondertekende.’

De Europese Commissie doet verschillende aanbevelingen opdat België zijn nationale energie- en klimaatplan kan versterken. Ze vroeg om de beleidsmaatregelen toe te lichten en een tijdschema op te stellen. De Commissie wil ook dat België het aandeel hernieuwbare energie tot 25 procent verhoogt en maatregelen definieert om de fossiele brandstofsubsidies af te bouwen.

De Belgische overheden hebben zes maanden de tijd om het nationale energie- en klimaatplan te herzien op basis van de aanbevelingen van de Europese Commissie, de Belgische adviesraden en de resultaten van de openbare raadpleging. WWF roept politieke partijen, onderhandelaars en toekomstige regeringen op om dit werk ernstig te nemen en een ambitieus plan te maken dat het Belgisch klimaatbeleid afstemt op het Akkoord van Parijs en dat ons land beschermt tegen de economische en sociale gevolgen van de klimaatverandering.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!