Bron: Wikimedia Commons
Wereld, Milieu, Politiek -

VN: dringend milieumaatregelen nodig om volksgezondheid te beschermen

De schade aan het wereldwijde milieu is zo erg dat de gezondheid van mensen wereldwijd in gevaar komt, stelt het VN-milieuagentschap UNEP. Er is dringend actie nodig om het tij te keren.

vrijdag 15 maart 2019 13:13
Spread the love

Het toonaangevende UNEP-rapport Global Environmental Outlook kwam tot stand met de input van 250 wetenschappers en deskundigen uit meer dan 70 landen. Het schat de staat van het milieu wereldwijd in, en de conclusies daarvan zijn weinig verrassend: als milieu niet dringend beter beschermd wordt, zal dat ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Tegen het midden van deze eeuw zullen steden en regio’s overal ter wereld te maken krijgen met miljoenen vroegtijdige overlijdens, stelt het document. De vervuiling van ons drinkwater leidt tot groeiende resistentie bij bacteriën en hormoonverstoorders hebben een toenemende impact op de vruchtbaarheid en de neurologische ontwikkeling van kinderen.

Tegelijk benadrukt UNEP dat de wereld beschikt over de wetenschappelijke kennis, de technologie en de middelen die nodig zijn om naar een meer duurzame economie te evolueren. Wat nog ontbreekt, is de steun daarvoor bij de bevolking, de bedrijven en de politiek. Zij houden nog te veel vast aan verouderde methoden van productie en ontwikkeling.

Wetenschap is duidelijk

“De wetenschap is duidelijk: de gezondheid en welvaart van de mensheid is rechtstreeks verbonden met de staat van ons milieu”, zegt Joyce Msuya, interim-directeur van UNEP. “Dit rapport is een waarschuwing voor de mensheid. We staan op een kruispunt: of we blijven op het huidige pad richting een troosteloze toekomst, of we maken de omslag naar een meer duurzame route. Dat is de keuze die onze politieke leiders moeten maken – en wel nu.”

Het rapport verschijnt bij de start van een internationale top van milieuministers in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Ze zullen er praten over cruciale thema’s zoals de strijd tegen voedselverspilling,  de opmars van elektrisch transport en de strijd tegen plasticvervuiling in zee.

Innovatie

Uit het rapport blijkt dat groene investeringen ter waarde van zo’n 2 procent van de economie op lange termijn tot duurzame groei kunnen leien met een veel lagere impact op de klimaatverandering, watertekorten en het verlies van ecosystemen.

De opties die worden opgenoemd, zijn grotendeels bekend: minder vleesconsumptie en minder voedselverspilling zouden vermijden dat dee voedselproductie met de helft moet stijgen om de 9 tot 10 miljard mensen te voeden die tegen 2050 naar verwachting de wereld zullen bevolken. Momenteel wordt nog 33 procent van de voedselproductie verspild, en 56 procent van die verspilling gebeurt in geïndustrialiseerde landen.

Verstedelijking

De verstedelijking, die wereldwijd blijft aantrekken, is niet alleen een probleem maar kan ook een kans bieden om het welzijn van burgers te verhogen terwijl hun impact op het milieu daalt, stelt het rapport. Dat kan door een beter beleid, stadsplanning en groene infrastructuur.

Ook de enorme vooruitgang op het vlak van de wetenschap en milieuonderzoek, met name satellietmetingen en big data hebben een enorm potentieel voor een betere milieubescherming. “Het rapport toont aan dat de beleidsoplossingen en technologieën al bestaan om nieuwe strategieën voor ontwikkeling uit te stippelen die de grote risico’s vermijden en ons leiden naar meer welvaart en een betere gezondheid voor iedereen”, zeggen Joyeeta Gupta en Paul Ekins, voorzitters van het wetenschappelijke GEO-6-project. “Waar het momenteel aan ontbreekt, is de politieke wil om die technologieën in te zetten en de nodige beleidsmaatregelen snel te nemen. De top in Nairobi moet de gelegenheid worden waar beleidsmakers de uitdagingen aanpakken en de kansen grijpen voor een veel meer hoopgevende toekomst voor de mensheid.”

take down
the paywall
steun ons nu!