Bron: Wikimedia Commons
Wereld, Europa, Economie - Jan Jonckheere, chinasquare.be

Discussie over 5G en Huawei woedt volop

Een delegatie van het State Department toert deze maand door de EU om de landen af te houden met Huawei in zee te gaan voor 5G-netwerken. Omdat in Duitsland en Italië weinig animo bestaat Huawei hiervoor uit te sluiten, heeft de VS-ambassadeur bij de EU de landen die niet op het VS-verzoek ingaan, al gewaarschuwd voor tegenmaatregelen.

dinsdag 12 februari 2019 16:17
Spread the love

Een delegatie van het State Department was afgelopen week in Brussel om zowel België als de EU de les te lezen over een Huawei-boycot voor offertes ter aanleg van 5G-infrastructuur. De Amerikaanse vrees over spionerende Chinezen is dubbel.

Vooreerst zou Huawei kunnen toestaan dat de Chinese overheid het dataverkeer uitpluist zoals de NSA dat volgens The Intercept doet in 6 gebouwen van AT&T.  Ander vermoeden is dat Huawei ook een programma zoals het NSA-programma XKEYSCORE zou kunnen gebruiken, zoals dezelfde bron meldt, om het privé-verkeer te bespioneren. Toegegeven wordt dat er geen echt bewijs van Huawei-spionage bestaat.

Na het Berlaymont bracht de Amerikaanse delegatie een bezoek aan de Belgische federale regering en het NAVO-hoofdkwartier. Daarna trekt de delegatie naar een aantal EU-hoofdsteden, een Veiligheidsconferentie in München en het Mobile World Congress in Barcelona.

De Trump-administratie zendt 20 top-verantwoordelijken naar het Mobile World Congress. Deze uitgebreide delegatie kan echter nauwelijks verhullen dat de VS geen geloofwaardig alternatief heeft tegenover het Chinese 5G-verhaal. Bij gebrek daaraan raadt de VS de EU-landen aan om ofwel Ericsson of Nokia-tuig te kopen. De site phys.org weet echter van experten dat Huawei van 6 tot 12 maanden voor ligt op Ericsson en dat Nokia zelfs verder achter holt.

Duitsland

In Duitsland woedt het debat over Huawei en 5G al meer dan een maand. De operatoren die al jaren met Huawei samenwerken qua 4G willen die samenwerking het liefst voortzetten wegens de kwaliteit van het materieel. Naast Deutsche Telecom opperde ook operator Telefónica dat het uitwijken naar andere leveranciers een proces zou zijn dat lang zou duren, duur zou uitvallen en bovendien de uitrol van 5G zou vertragen.

Voorzitter van de Duitse werkgevers Dieter Kempf wil niet weten van een Huawei-boycot. Hij bekritiseert de druk van de VS-regering die haar economische macht misbruikt om eigen sancties bij anderen door te drukken en dit onder het motto: ‘Wie mijn vijand is, moet ook de vijand van mijn vriend zijn’. Dat vindt Kempf tegen het Europese idee van een vrij op regels gebaseerde wereldhandel. Kanselier Merkel bevond zich deze week in Japan waar ze het idee lanceerde van een pact met China waarin het land zich zou verbinden de verkregen Duitse gegevens niet te misbruiken.

In Duitsland werd woensdag zelfs een geheime topzitting over het onderwerp gehouden met vertegenwoordigers van diverse betrokken diensten. Volgens het Handelsblatt zullen het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik en het Bundesnetzagentur de volgende weken de veiligheidsvoorwaarden vastleggen waaraan de bieders voor deelname aan 5G-infrastructuur moeten voldoen. Ook de voorwaarden tot vergunning zullen beter worden gedetailleerd.

Het Handelsblatt meent te weten dat de voorwaarden zo verwoord zullen zijn dat Huawei de facto uitgesloten wordt. Duitsland zou tegen eind maart de frequenties willen toekennen, maar tegen deze procedure heeft operator Telefonica Deutschland bij het gerecht beroep aangetekend wat voor vertraging zal zorgen.

Andere landen

Italië ontkent in persberichten dat het Huawei voor 5G zou willen uitsluiten. De VS-ambassadeur bij de EU Gordon Sondland heeft al gereageerd op het Europese gebrek aan geestdrift om Huawei uit te sluiten. Hij waarschuwt dat elk westers land dat Huawei of ZTE in kritische infrastructuur toelaat VS-tegenmaatregelen mag verwachten. British Telecom CEO Consumer Brands Marc Allera heeft vrijdag opCNN verklaard dat hij na jaren werking met Huawei niet inziet dat Huawei een veiligheidsprobleem vormt.

Volgende week brengt BuZa-minister Pompeo een bezoek aan Hongarije om het land te waarschuwen tegen Huawei dat naar verluidt een logistiek centrum in het land plant. Pompeo die ook nog Slowakije en Polen aandoet, was voordien zelf hoofd van de Amerikaanse spionagedienst CIA. Polen heeft naar verluidt meer oor naar een uitsluiting van Huawei dan Slowakije en Hongarije.

Tegenover deze politisering van het veiligheidsprobleem heeft Huawei-voorzitter voor de EU Abraham Liu naar aanleiding van het Chinese nieuwjaar gepleit voor een depolitisering. Hij wil het veiligheidsprobleem benaderen als een technisch probleem waarvoor oplossingen bestaan. Hij verwees bij dezen naar het Security Center dat Huawei begin maart in Brussel zal openen. Indien de affaire toch gepolitiseerd wordt, vreest Liu voor een straatje zonder einde.

Huawei is niet een deel van het probleem, maar een deel van de oplossing betoogde hij. Hoe dan ook de leider Uwe Herzog van het EU-onderzoeksproject 5G-Drive project zal zijn onderzoek verder zetten. Herzog argumenteert zich niet bezig te houden met de commerciële ontwikkeling van 5G maar wel met de pre-commerciële compatibiliteit tussen het signaal in China en dat in Europa.

Frankrijk

In Frankrijk wilde de regering in het wetsvoorstel tot ‘Pakt voor de groei van de ondernemingen’ een amendement inbrengen over een ‘betere beveiliging van de netwerken’ maar zonder de naam Huawei te laten vallen. Het was duidelijk met de bedoeling om de macht van L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information te versterken. De senaat heeft dit amendement op het Pakt verworpen met het argument dat de materie belangrijk genoeg was om er een volwaardig debat over te voeren in plaats van op een drafje afgehandeld te worden. 

De Fédération Française des Télécom wil echter dat de regering en parlement vlug duidelijkheid verschaffen over de veiligheidsvoorschriften voor de mobiele netwerken. In Frankrijk wordt de toekenning van de frequenties tijdens het tweede semester verwacht en dus hoopt de federatie van de Franse telecomoperatoren vooraf de voorwaarden te kennen waaraan ze zullen moeten voldoen.

Deze bezorgdheid wordt gedeeld door voorzitter Sébastien Soriano van de telecomtoezichthouder Arcep. Hij vraagt snelle duidelijkheid over het al of niet mogen gebruiken van Huawei voor 5G. Hij vindt dat Frankrijk de 5G-revolutie niet mag missen. Soriano herinnert er aan dat Frankrijk vertraging had bij de ontplooiing van 4G en hij vindt dat zijn land zich nog altijd in een inhaalfase bevindt van de achterstand.

En verder

In China zelf schaart de bevolking zich achter Huawei. Sinds Meng Wanzhou begin december in Canada werd aangehouden, nam de Chinese verkoop van Huawei toe met 20 procent. Volgens een onderzoek van FT Confidential Research steeg bij een steekproef het aantal personen dat zich een Huawei-toestel wil aankopen van 30 procent in november tot 40 procent in december.

De Nikkei Asian Review meldt dat Huawei maatregelen treft voor het geval de VS zou verbieden dat het nog zou bevoorraad worden met Amerikaanse onderdelen zoals het geval was met ZTE en ondertussen ook met Fujian Jinhua. Nikkei Asian Review weet dat Huawei leveranciers als Taiwan’s ASE Technology Holding en King Yuan Electronicsgemeld willen dat ze de productiesites verhuizen naar China. Met Taiwan Semiconductor Manufacturing werd volgens dezelfde bron afgesproken dat een deel van de productie zou verhuizen naar Nanjing.

Verwacht wordt dat de Amerikaanse president nog voor het MWC een besluit tekent waarbij het gebruik van Huawei en ZTE-apparatuur in VS-draadloze netwerken verboden wordt. Volgens de VS Rural Wireless Association is nog één vierde van de rurale telecomoperatoren afhankelijk van Chinese apparatuur.

België

In eigen land stelt zich het 5G-probleem als een heus communautair probleem. De Belgische overheden konden het in het Overlegcomité niet eens worden over de verdeling van de inkomsten tussen het federale niveau en de gewesten die de veiling van de 5G-frequentiebanden meebrengt.

Niet enkel de bevoegde federale minister De Backer vreest voor twee jaar uitstel van 5G-uitrol, maar ook Ahlers-voorzitter Christian Leysen haalt in de krant De Tijd fel uit naar het gekrakeel. ‘België benadeelt zijn bedrijven tegenover het buitenland met dit nutteloos tijdsverlies door een interne centenkwestie’, stelt hij. Afgelopen week werden in Zwitserland de 5G-frequenties geveild en dit bracht 335 miljoen euro op. Swisscom dat het meest betaalde, werkt samen met Huawei.

Dit artikel is een overname van Chinasquare.be.

take down
the paywall
steun ons nu!