Bron: Wikimedia Commons
Oproep, Politiek -

Oproep aan internationale gemeenschap: stel alles in werk voor dialoog bij alle betrokken partijen in Venezuela

Een 40-tal opiniemakers uit de academische wereld, het middenveld en de politiek hebben zich in deze oproep geuit over de situatie in Venezuela.

dinsdag 5 februari 2019 17:57
Spread the love

Vooraleer het onherroepelijk te laat is, vragen we met aandrang dat onze regeringen en de Europese Unie alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor een dialoog en een vreedzame oplossing in Venezuela, met respect voor de gangbare regels van een democratie, van het grondwettelijk recht en van het internationaal recht. 

We vragen dat de Europese Unie een bijdrage levert om de spanningen te doen afnemen opdat het normale economische leven in het land kan hervat worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde opdat toekomstige verkiezingen kunnen plaatsvinden in een normale context, zonder dat de bevolking nog langer het mes op de keel heeft.

We nodigen zowel de Europese Unie als de Belgische regering, die zich binnen de VN Veiligheidsraad in een uitgelezen positie bevindt om zijn visie kenbaar te maken, uit om zich niet klakkeloos achter de VS te scharen, maar een onafhankelijke positie in te nemen, en te kiezen voor de weg van dialoog en verzoening, en niet die van oorlog en staatsgreep. Laten we niet terugkeren naar het Latijns-Amerika van de jaren 70, laten we het rampzalige scenario als dat van het Midden-Oosten met alle mogelijke middelen vermijden. 

Eerste ondertekenaars:  

 • Jonas Geirnaert, televisiemaker en cineast
 • Wouter Hillaert, Hart boven Hard
 • Eva Brems, Hoogleraar Ugent
 • Ruddy Doom, Prof. Em. Studie van de Derde Wereld Ugent
 • Dirk Vandermaelen, Kamerlid Sp.a, voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken Federaal Parlement
 • Bart Staes, Europees Parlementslid Groen
 • Marco Van Hees, Kamerlid PVDA
 • Alma De Walsche, journaliste
 • Robert Vertenueil, Voorzitter ABVV
 • Koenraad Bogaert, Prof. Dr. Departement Conflict & Development, Ugent
 • Johan Hoebeke, gepensioneerd Directeur de Recherches C.N.R.S.
 • Patrick Deboosere, Vakgroep Sociologie VUB
 • Benoit Dhondt, advocaat en praktijkassistent aan de Migration Law Clinic
 • Thomas Decreus, journalist en auteur
 • Bruno Verlaeckt, Voorzitter AC ABVV Antwerpen-Waasland
 • Raf Custers, onderzoeker GRESEA en auteur
 • Dominique Willaert, activist
 • Marc Vandepitte, auteur
 • Guido de Schrijver, Europees Netwerk van Oscar Romero Comités
 • Erik Vlaminck, auteur, voorzitter PEN-Vlaanderen.
 • Jacques Pauwels, historicus
 • Nozomi Takahashi, Senior scientist (VIB-Universiteit Gent)
 • Ewoud Vandepitte, socioloog UAntwerpen
 • Herman De Ley, em. gewoon hoogleraar (Universiteit Gent)
 • Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, KU Leuven
 • Dries Lesage, Internationale Politiek UGent
 • Kurt De Loor, Vlaams Parlementslid Sp.a
 • Luc Reychler , Em. professor internationale betrekkingen, KULeuven
 • Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
 • Isabelle Vanbrabant, voorzitster Cubanismo.be
 • Paula Polanco, voorzitster intal
 • Dirk Adriaensens, BRussels Tribunal
 • Karel Arnaut, antropoloog, IMMRC, KU Leuven
 • Karim Zahidi, filosoof UAntwerpen/UGent
 • Mohamed El Khalfioui, politicoloog
 • Filip De Bodt, LEEF- Herzele
 • France Blanmailland, avocate, directrice van la Revue Politique
 • Albert Martens, Erehoogleraar, K.U. Leuven
 • Wim De Ceukelaire, directeur Viva Salud
 • Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris fos
 • ENCUENTRO Belgian Latin America Network
 • Ludo De Witte, socioloog en auteur
 • CATAPA, Raad van Bestuur
 • Veerle Provoost, UGent
 • Koen Vlassenroot, UGent
 • Martine Dewulf, UGent
 • Dimokritos Kavadias, VUB
 • Serge Deruette, UMONS
 • Joris Iven, auteur
 • Marc De Meyere, Prof Emer UGent
 • Hanne Cottyn, Ugent en University of York
 • Francine Mestrum, Global Social Justice, Brussel
 • Geert van Loo, UGent
 • Madeline Lutjeharms, em. hoogleraar VUB
 • Thomas Van Riet, Docent KU Leuven
 • Jelle Versieren, researcher UAntwerpen
 • Brecht De Smet, postdoctoraal onderzoeker MENARG, Ugent
 • Leander Meuris, VIB Ugent
 • Lode Vanoost, voormalig ondervoorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers

take down
the paywall
steun ons nu!