Bron: Public Domain Pictures
Nieuws, Europa, Milieu, Politiek -

Ook Frankrijk heeft klimaatzaak aan het been

Een groep organisaties waaronder Greenpeace en Oxfam hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Franse regering omdat die te weinig doet in de strijd tegen de klimaatverandering. Daarmee volgen ze gelijkaardige voorbeelden in Duitsland, Nederland en België.

vrijdag 21 december 2018 01:23
Spread the love

Bij de ondertekenaars van de klacht zijn ook lokale organisaties als Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) en Notre Affaire à Tous. Net als andere klimaatzaken argumenteren de organisaties dat de Franse staat niet alleen onvoldoende actie onderneemt tegen de klimaatverandering, maar ook internationale, Europese en Franse regels met de voeten treedt. 

Uitstel

“Hoewel de oorzaken van de klimaatverandering al sinds 1960 zijn gekend, hebben de opeenvolgende Franse regeringen de moedige beslissingen uitgesteld die nodig zijn om die ramp te voorkomen”, zeggen de organisaties. “Nochtans heeft de staat de plicht om te handelen. 

De regering moet de nodige politieke maatregelen nemen en tegelijkertijd sociale rechtvaardigheid garanderen. Het moet onze afhankelijkheid van olie verminderen en ons alternatieven bieden op het gebied van transport, investeren in de renovatie van woningen en het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren.”

Macron

De organisaties willen niet alleen dat de staat mee de klimaatverandering probeert te vermijden, maar ook dat ze het land wapent tegen de gevolgen die nu al onvermijdelijk zijn, zoals stormen. “Frankrijk moet de nodige infrastructuur bouwen om onze gebieden aan te passen aan de klimaatverandering en onze kusten te beschermen”, stelt de klacht. “Wat vandaag op tafel ligt, is grotendeels ontoereikend.”

De zaak komt erg ongelegen voor de Franse president Macron, die zichzelf opwerpt als leider in de strijd tegen de klimaatverandering maar onlangs onder druk van de ‘gele hesjes’ een brandstoftaks moest intrekken.

Voorbeeld

De Franse klimaatzaak volgt op gelijkaardige rechtszaken in andere Europese landen. In Duitsland hebben boeren die schade leden door de ernstige droogte een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. Ook België heeft een klimaatzaak, die al meer dan vijftigduizend mede-eisers telt.

In Nederland scoorde de rechtszaak tot tweemaal toe: in 2015 haalde de zaak van organisatie Urgenda het wereldnieuws met een historische veroordeling van de Nederlandse staat. In oktober van dit jaar werd dat vonnis ook in beroep bevestigd. De rechter oordeelde dat de Nederlandse regering de uitstoot van het land met een kwart moet terugdringen. Inmiddels heeft de Nederlandse overheid beslist in cassatie te gaan tegen het vonnis.

take down
the paywall
steun ons nu!