Landbouw van bonen in Honduras. Bron: Flickr
Economie, Politiek -

Armoede op platteland Latijns-Amerika groeit weer

De armoede op het platteland in Latijns-Amerika en het Caraïbische gebied is voor de eerste keer in tien jaar tijd gestegen. Dat zegt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

donderdag 22 november 2018 15:33
Spread the love

In zijn rapport Panorama of Rural Poverty in Latin America and the Carribean waarschuwt de VN-organisatie voor voedsel en landbouw FAO voor een historische terugval in de strijd tegen armoede in de regio. De armoede op het platteland groeide met 2 miljoen mensen tussen 2014 en 2016, tot een totaal van 59 miljoen.

Financiële crisis

Tussen 1990 en 2014 was de armoede op het platteland in de regio gedaald met bijna 20 procentpunt, van 65 tot 46 procent van de bevolking. Tussen 2014 en 2016 steeg echter zowel de armoede als de extreme armoede met twee procentpunt, tot respectievelijk 48,6 procent en 22,5 procent.

De laatste keer dat de regio een dergelijke terugval kende, was als gevolg van de wereldwijde financiële crisis in 2008. Julio Berdegué, regionaal vertegenwoordiger van de FAO, noemt de situatie ‘onacceptabel’. “Dit is een historische terugval, een trendbreuk die duidelijk maakt dat het platteland in de steek gelaten wordt.”

Honduras

Een aanzienlijk deel van de onvrijwillige migratie in de regio komt voort uit wanhoop van plattelandsbewoners, die naast armoede ook te maken hebben met onveiligheid en milieuproblematiek, staat in het rapport. Van de mensen die vertrokken uit Honduras, kwam 76 procent uit 295 plattelandsgemeenten. In El Salvador kwam 70 procent uit 257 plattelandsgemeenten en in Guatemala kwam 61 procent van de emigranten uit 325 plattelandsgemeenten.

Aanpak van de armoede op het platteland is volgens de FAO ook noodzakelijk om illegale activiteiten zoals drugssmokkel, mensenhandel en illegale houtkap en mijnbouw tegen te gaan. Al die activiteiten groeien in de regio, waardoor de onveiligheid op het platteland ook groeit.

SDG’s

Ondanks het feit dat slechts 18 procent van de bevolking in de regio op het platteland woont, is dat deel goed voor 29 procent van de armen in Latijns-Amerika. De FAO wijst erop dat sommige landen tot voor kort met succes de welvaart op het platteland wisten te verbeteren. In Brazilië daalde de armoede bijvoorbeeld tot 29 procent in 2014, terwijl dat in 1990 nog 71 procent was. In Bolivia daalde de armoede van 79 procent in 1997 naar 54 procent in 2013. In Chili ging de daling in dezelfde periode van 39 procent naar 7 procent. Ook in Colombia, Ecuador, Paraguay en Peru was een daling zichtbaar.

Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) is het halveren van het aantal armen in de wereld voor 2030. Zonder sterke verandering van de huidige trend zal dat doel niet gehaald worden door veel landen in de regio. “Zonder plattelandsontwikkeling is er geen duurzame ontwikkeling, aangezien 132 van de 169 doelen uit de SDG’s sterk verbonden zijn met plattelandsontwikkeling”, zegt Berdegué.

take down
the paywall
steun ons nu!