Bosbrand Australië. Bron: Wikimedia Commons
Wereld, Milieu -

37 klimaatmodellen voorspellen meest extreme weer in armste landen

De rijke landen die het meest hebben bijgedragen aan de klimaatverandering zullen in de toekomst minder temperatuurschommelingen, zoals hitte- en koudegolven ervaren dan arme landen. Een internationaal team wetenschappers spreekt van een “klimaatonrechtvaardigheid” die niet eerder is geconstateerd.

vrijdag 4 mei 2018 14:55
Spread the love

Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen, Montpellier en Exeter namen klimaatmodellen onder de loep en concludeerden dat de temperatuurschommelingen buiten de tropen zullen afnemen. Daarentegen zal de variabiliteit toenemen in tropische landen die vaak te arm zijn om deze veranderingen goed aan te kunnen.

Uit de internationale studie blijkt dat de temperatuurvariabiliteit toeneemt tot 15 procent bij elke graad opwarming door het broeikaseffect in het Amazonegebied en zuidelijk Afrika, tot zo’n 10 procent per graad in de Sahel, India en Zuidoost-Azië.

Klimaatonrechtvaardigheid

Voor hun onderzoek analyseerde het team 37 verschillende klimaatmodellen die zijn gebruikt voor het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC).

De resultaten wijzen op een “klimaatonrechtvaardigheid” die niet eerder is geconstateerd, stellen ze.

“De landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering en het kleinste economische potentieel hebben om de gevolgen op te vangen worden geconfronteerd met de grootste toename in temperatuurvariabiliteit”, zegt Sebastian Bathiany van Wageningen University & Research, de hoofdauteur van de studie. Deze toenamen zijn slecht nieuws voor ecosystemen en samenlevingen in de tropen.

Helft van de wereldbevolking

De studie laat ook zien dat de verhoogde temperatuurfluctuaties in de tropen samengaan met droogte, waardoor de bevolking voor sterke uitdagingen zal staan om te voorzien in voldoende voedsel en water.

“De landen die voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemende temperatuurfluctuaties staan, herbergen de helft van de wereldbevolking”, zegt Marten Scheffer, coördinator van de onderzoeksgroep. “Bovendien is de bevolkingsgroei in deze gebieden ook bijzonder hoog.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!