Bron: Pixabay
Gedicht, Wereld, Economie, Milieu, Politiek - Charles Ducal

Bezoek aan de planeet

“Als de mensheid de huidige American way of life zou overnemen – en we evolueren in die richting – dan hebben we 5,3 aardes nodig,” schrijft Ludo de Witte in Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op (EPO). En: “De planeet schreeuwt om een economie zonder ingebouwde drijfveer naar meer winst, méér productie, méér wegwerpspullen.” Een alarmerende, maar tegelijk mobiliserende analyse van de klimaatopwarming. System change dus. Dringend. Tenzij u over een vliegende schotel beschikt. Een gedicht als opstap naar het boek.

vrijdag 27 oktober 2017 13:07
Spread the love

BEZOEK AAN DE PLANEET

Is ons verhaal uit, wordt het mogelijk gelezen

door een uit de hemel neergedaald kind.

Het klimt uit zijn schotel en ziet de steden

waarin het water stijgt en de stormwind

speelt met losgeslagen reclamepanelen.

Ook wanhoop kan duurzaam verzekerd.

Met deze factor kunnen de stralen niet deren.

Alleen de weerman draagt een boetekleed.

Op zoek naar een bewijs om mee te nemen,

rukt het kind een reclamebord los: een meisje,

beeldschoon, houdt op de klok de wijzers

glimlachend tegen. Het systeem lost alles op.

Charles Ducal

take down
the paywall
steun ons nu!