Monsanto (recent samengesmolten met Bayer), grootste producent van pesticiden ter wereld: "Pesticiden zijn nodig om de wereld te voeden". De VN en de wetenschap denken er anders over (WikiMedia Commons)
Nieuws, Wereld, Milieu -

Monsanto koopt ‘wetenschap’ die de onschuld van glyfosaat ‘bewijst’

Monsanto en andere producenten van het herbicide glyfosaat sponsoren de publicatie van artikels die de onschuld van glyfosaat moeten aantonen. Daarmee willen ze twijfel blijven zaaien over de steeds maar aangroeiende wetenschappelijke consensus dat glyfosaat kankerverwekkend is.

maandag 27 maart 2017 11:27
Spread the love

Op 23 maart 2017 publiceerde de Oostenrijkse afdeling van de milieuorganisatie Friends of the Earth het onderzoeksrapport Glyposate and cancer: Buying Science – How industry strategized (and regulators colluded) in an attempt to save the world’s most widely used herbicide from a ban. Zij onderzochten de manier waarop de producenten van het herbicide glyfosaat systematisch wetenschappelijke bewijzen hebben verdraaid weergegeven of vervormd. Via sponsoring vonden ze wetenschappers bereid om daar artikels over te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.
Friends of the Earth Oostenrijk deed dit onderzoek in samenwerking met een reeks andere organisaties zoals de Bund für Umwelt und Naturschutz (Bond voor leefmilieu en natuurbescherming), de Corporate European Observatory (die de lobby-activiteiten van de grote bedrijven in het Europees Parlement en de Europese Commissie volgen), GMWatch (monitort de bedrijven die ggo-gewassen produceren), Pesticide Action Network en het Umweltinstitut München

Tussen 2012 en 2016 hebben Monsanto en de andere producenten van glyfosaat een hele reeks artikels gesponsord die allen twijfel zaaien over de wetenschappelijke bewijzen dat glyfosaat kankerverwekkend is. In hun onderzoek tonen de hierboven vermelde organisaties aan dat deze artikels niet beantwoorden aan de vereisten van wetenschappelijkheid.

Gekochte ‘wetenschap’

Het bewijsmateriaal dat in deze artikels wordt gebruikt, vertoont meerdere fouten. Specifiek materiaal dat de eigen besluiten tegenspreekt wordt systematisch weggelaten. De gesponsorde artikels gebruiken ook een grote hoeveelheid aan irrelevante gegevens die geen enkel verband hebben met het onderwerp van het onderzoek.

De gedragsregels van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek, met gebruik van knaagdieren als testmateriaal, worden meermaals overtreden. Deze artikels geven ook stelselmatig meer gewicht aan niet gepubliceerde studies van de bedrijven zelf boven studies die aan wetenschappelijke peer review1 werden onderworpen en in degelijke wetenschappelijke tijdschriften werden gepubliceerd.

Ondanks deze overduidelijk onwetenschappelijke gebreken hebben overheidsregulatoren meermaals gebruik gemaakt van de door de industrie gesponsorde artikels om de productie- en gebruikslicenties van glyfosaat steeds weer te verlengen. Het Duitse federale instituut voor risicoanalyse (BfR), het EU-agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) en de Amerikaanse overheidsdienst voor de bescherming van het leefmilieu (EPA) hebben beroep gedaan op dergelijke gesponsorde artikels om hun besluiten goed te praten.

De VN erkent deze artikels niet

In volledige tegenspraak met deze gang van zaken heeft het agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) steeds geweigerd deze artikels in overweging te nemen. Volgens het IARC bevatten ze systematisch te weinig betrouwbare onderzoeksgegevens en ontbraken belangrijke details.

De organisaties achter dit rapport roepen daarom op om het Stop Glyphosate European Citizen’s Initiative te steunen dat glyfosaat en een reeks andere pesticiden volledig wil verbieden.

New report shows glyphosate producers are “buying science”

1   Peer review is een fundamentele kwaliteitsvereiste voor elk wetenschappelijk onderzoek. Het is een controle van het onderzoek door collega’s (gelijken = peers) die los staan van de instelling en de wetenschappers die het onderzoek hebben verricht. Zij gaan de degelijkheid van gebruikte data, onderzoeksmethodes, conclusies en dergelijke na.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!