Het gejubel van Francken na uitspraak Europees Hof is voorbarig
Nieuws, Wereld, Europa, Politiek, België -

Het gejubel van Francken na uitspraak Europees Hof is voorbarig

'Yesss! Gewonnen!', klinkt het voorbarig bij Theo Francken. Alsof de lijdensweg van het Syrische gezin nu beëindigd werd. Het Europese Hof van Justitie heeft nochtans enkel beslist dat de bevoegdheid bij de lidstaten ligt (niet bij de EU-regels, maar al evenmin bij Francken zelf). Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State. De dwangsommen blijven aantikken.

dinsdag 7 maart 2017 12:37
Spread the love

De ‘wereldveemde rechters’ – zoals N-VA ze noemt – van het Europees Hof van Justitie hebben een uitspraak gedaan. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken jubelt. ‘Yesss! Gewonnen!’, klinkt het bij Francken op Twitter.

De communicatiemachine stond al klaar. Wat de uitspraak ook zou worden, Francken moest afgebeeld worden als de martelaar, de 21ste eeuwse Karel Martel, die miljoenen Arabische vluchtelingen tegenhoudt aan de Europese grenzen.

De voorbije dagen werd de spanning opgebouwd. ‘Het einde van het Europese asielbeleid’, ‘een bom onder ons asielbeleid’, het waren enkele van de krantentitels boven artikels waarin Francken de hoofdrol speelde.

Het Hof volgt – uitzonderlijk – de visie van de advocaat-generaal, de hoogste adviseur van het Hof, niet. Die had eerder gezegd dat lidstaten volgens het Europees recht verplicht zijn een visumaanvraag van asielzoekers in te willigen als een afwijzing hen in gevaar brengt.

Het Hof zegt nu, niet meer of niet minder, dat je dat niet kan afleiden uit de Europese visumregels. Letterlijk: “Het Unierecht verplicht lidstaten niet om een humanitair visum af te geven aan personen die zich naar hun grondgebied wensen te begeven met de bedoeling asiel aan te vragen, maar het staat lidstaten vrij om dit te doen op grond van hun nationale recht”.

De conclusie die onder meer De Standaard daar op aangeven van de enthousiaste N-VA-tweets uit trekt, is fout. ‘Francken moet geen humanitair visum geven aan Syrisch gezin’, is de titel in De Standaard. Dat zegt het Hof niet. Het Hof zegt alleen dat er geen verplichting kan afgeleid worden uit de Europese visumregels en dat het aan de Belgische instanties is om dat uit te maken.

Dat meldt ook de Brusselse advocaat Fernand Keuleneer op Twitter. ‘Belgische rechter behoudt alle vrijheid’, schrijft Keuleneer. En: ‘Het Europees Hof van Justitie heeft niet beslist dat geen visum moet gegeven worden. Het arrest stopt dus het verder oplopen van de dwangsommen niet’.

Ter herinnering het Belgische Hof van Beroep oordeelde dat Francken 4.000 euro per dag moet betalen zolang hij geen visum geeft aan het gezin uit Aleppo dat naar België wil komen om hier asiel aan te vragen.

De bal ligt nu in het kamp van de Raad van State. “Zoals u weet heb ik bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin mij opgedragen werd een visum uit te reiken”, zei Francken eind vorig jaar in de Kamer. Op die uitspraak ten gronde is het nog altijd wachten.

Waar het hier om gaat is dat Francken en co willen dat er voor vluchtelingen uit een oorlogsgebied maar één route is naar veiligheid: hun lot in handen leggen van criminele smokkelaars.

Het Europees Hof had de lidstaten kunnen opleggen om daar ook een veilige route aan toe te voegen. Maar volgens het Hof kan je dat niet verplichten aan de lidstaten op basis van de Europese visumregels. Het is aan de lidstaten zelf om dat te doen.

Dit is dus nog lang niet het eindpunt van de ellende voor het Syrische gezin. Volgende etappe is de uitspraak van de Raad van State. Tot dan blijft de rekening voor Francken – of beter voor de Belgische belastingbetaler – aantikken. En tot dan blijft het gezin vastzitten in de hel van Aleppo. Tenzij ze toch hun toevlucht nemen tot mensensmokkelaars.

Mensenrechtenorganisaties reageren ontgoocheld op de uitspraak. ‘Dit is een grote teleurstelling,’ zeggen onder meer Amnesty International en Vluchtelingenwerk. ‘Wij hoopten dat het Hof het positief advies van zijn Advocaat-generaal zou volgen. We zijn zeer ongerust over de gevolgen hiervan op het beleid van de lidstaten. De EU en haar lidstaten sloten de afgelopen jaren immers meer en meer hun grenzen. Zonder daarbij respect te hebben voor mensenrechten. Jaarlijks sterven duizenden mensen als ze Europa proberen te bereiken. Alleen al in 2016 stierven zo’n 5000 mensen op de Middellandse zee‘.

‘België blijft wel verplicht alle aanvragen geval per geval te bekijken en kan dus nog steeds humanitaire visa geven aan mensen op de vlucht, als het wil. Wij vragen dat België daarvoor kiest’, zeggen de organisaties nog. 

take down
the paywall
steun ons nu!