Open brief - Ringland

Ringland: “Beste Vlaamse regering, laten we deze historische kans grijpen”

Enkele weken na de succesvolle infoavonden in De Roma lanceert Ringland een open brief aan de Vlaamse regering. Ringland is zeer bezorgd omdat de Oosterweelverbinding een reorganisatie en volledige overkapping van de Ring onmogelijk maakt. We vragen een beperkte bijsturing van het ‘beslist beleid’, zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet vragen we het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.

vrijdag 27 mei 2016 11:11
Spread the love

De discussie over de mobiliteitsproblemen in en om Antwerpen sleept al meer dan vijftien jaar aan. Iedereen is het er roerend over eens: een oplossing kan niet meer op zich laten wachten. Anderzijds kan niemand om de vaststelling heen dat er al die tijd geen maatschappelijk draagvlak gegroeid is voor de oplossingen die door het beleid aangedragen werden: eerst de Lange Wapper, nu de Oosterweelverbinding. Er is dus hoge nood aan een consensusoplossing die breed gedragen wordt door zowel burgers als beleidsmakers.

De oplossing voor Oosterweel ligt 3 kilometer noordelijker

Het huidige BAM-tracé leidt het verkeer over de Ring door de stad, in plaats van verder ervan weg. Daardoor verhoogt de verkeersdruk op de Ring nog. Dat tracé biedt ook geen oplossing voor de leefbaarheidsproblemen en de haven wordt er niet goed mee ontsloten. Bovendien maakt het BAM-tracé Ringland en een verdere reorganisatie van het verkeerssysteem onmogelijk.

Een andere keuze dringt zich op: het tracé 3 kilometer naar het noorden ombuigen, in de richting van de haven, zoals ook de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos dat al jaren bepleiten. Dit ‘Haventracé’ biedt zeer grote voordelen:

  • De verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring vermindert.
  • De ontsluiting van de haven verbetert sterk.
  • De noodzakelijke reorganisatie van de Ring, met veel vlotter en veiliger verkeer door aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer, kan over de hele lengte doorgevoerd worden.
  • Het wordt mogelijk om de Ring volledig te overkappen.
  • Het is bovendien aanmerkelijk goedkoper om het aan te leggen.

Een beperkte bijsturing van het beslist beleid volstaat

  • Het voorontwerp voor de Oosterweelverbinding dient ten gronde herzien te worden. Het kernprobleem is de aansluiting van het BAM-tracé, midden op de Ring, ter hoogte van het Sportpaleis. Die complexe aansluiting met gemengd verkeer hypothekeert zowel de verdere reorganisatie in gescheiden verkeersstromen als de volledige overkapping van de Ring. Het ontwerp neemt ook erg veel ruimte in beslag (25 rijstroken) en voorziet in een tunnelmond midden in een dicht bewoond stadsdeel. De hoge techniciteit maakt de Oosterweelverbinding bovendien erg duur.
  • De Oosterweelverbinding kan voorts niet los gezien worden van de toekomstige A102 tussen Wommelgem en Ekeren. Een bredere benadering is noodzakelijk. Die moet de resultaten samenleggen van de twee lopende MER-procedures (project-MER ‘Oosterweel’ en plan-MER ‘A102/R11bis’). Dat moet op korte termijn een geïntegreerde visie opleveren op de verkeersorganisatie in de hele stadsregio. Een van de ambities daarbij is de volledige overkapping van de Ring, wat een hele rist voordelen oplevert voor de stad op het vlak van luchtkwaliteit, geluidshinder, groen, klimaatadaptatie en stadsontwikkeling.

Enthousiaste samenwerking in plaats van een aanhoudend conflictmodel

Een keuze voor het Haventracé opent de mogelijkheid om het aanhoudende conflictmodel rond dit dossier na vijftien jaar eindelijk te verlaten. Het biedt een unieke kans op een breed gedragen project van samenwerking, over alle bestuurlijke en partijgrenzen heen, daarbij vertrekkend van een groot maatschappelijk draagvlak. Dat zal niet alleen in de stad Antwerpen, maar ook ver daarbuiten op veel enthousiasme onthaald worden.

Ringland heeft de afgelopen jaren steeds getracht op een positieve, constructieve en wetenschappelijk onderbouwde manier bij te dragen tot het debat. De burgerbeweging stelt de resultaten van haar studiewerk graag ter beschikking.

Een snelle realisatie van grote infrastructuurwerken kan onmogelijk zonder breed draagvlak. De Ringland-studies tonen aan dat de keuze voor het Haventracé geen vertraging of tijdverlies oplevert. We kunnen op zeer korte termijn aan de slag, zowel met de bouw van de derde Scheldekruising als met de volledige overkapping van de Antwerpse Ring, een ambitie die de overgrote meerderheid van de Antwerpenaars volmondig steunt.

De combinatie van het Haventracé met Ringland is zowel economisch voor de haven als ecologisch voor de stad de beste oplossing. Vlotter en veiliger verkeer, een groene omgeving met schonere lucht en minder geluidsoverlast, klimaatvriendelijke bouwprojecten en een ongezien aantal mogelijkheden voor stadsontwikkeling: Antwerpen heeft nu de historische kans om zich op een grondige, duurzame, innovatieve en vooruitziende manier te transformeren. Antwerpen kan zich als stad van de toekomst op de wereldkaart zetten. Laten we die kans met beide handen grijpen.

Ringland, mei 2016

Deze open brief is onder meer ondertekend door:

Klik hier voor de volledige lijst ondertekenaars (d.d. 24/5/2016)

Georges Allaert, emeritus hoogleraar stedenbouw en ruimtelijke ordening, UGent
Wouter Arrazola de Oñate, arts public health en respiratoire gezondheid
Dirk Avonts, professor huisartsgeneeskunde, UGent
Luuk Boelens, hoogleraar, directeur afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning AMRP, AMROP – UGent
Kobe Boussauw, professor ruimtelijke planning en mobiliteit, VUB
Filip Canfyn, woonexpert
Manu Claeys, voorzitter, stRaten-generaal
Eric Corijn, hoogleraar stadsstudies, VUB
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, RITCS – departement architectuur KU Leuven
Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde, UGent
Karel Debaere, ir-architect, gewezen algemeen directeur Leiedal
Oswald Devisch, ir.-architect, hoofddocent Universiteit Hasselt
Vera Dua, voorzitter, Bond Beter Leefmilieu
Bernard Hubeau, gewoon hoogleraar rechtssociologie, faculteit rechten en faculteit sociale wetenschappen, UA
Tom Lanoye, auteur
Dirk Lauwers, professor mobiliteit en ruimtelijke planning, UGent
Christian Leysen, ondernemer, namens Forum 2020
André Loeckx, ir.-architect, professor emeritus, departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, KU Leuven
Marc Martens, professor ruimtelijke planning, afdeling architectonische ingenieurswetenschappen, VUB
Willy Miermans, gep. docent verkeerskunde, UHasselt
Benoit Nemery, gewoon hoogleraar toxicologie en arbeidsgeneeskunde, KU Leuven
Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadsociologie, UA
Rik Pinxten, professor emeritus culturele antropologie, UGent
Marc Pirenne, economist, adviseur transport en logistiek
Roeland Samson, professor milieu-ecologie en stedelijke ecologie, UAntwerpen
Jan Schreurs, ir.-architect en ruimtelijk planner, hoofddocent faculteit ingenieurswetenschappen, KU Leuven
Koen Stuyven, projectleider, architect, Vectris
Daan Van Brusselen, pediater, coördinator Ringland Health Study, UGent
Jef Van den Broeck, ir.-architect, professor emeritus ruimtelijke planning KU Leuven, Artesis Hogeschool
Frederic Vermeulen, gewoon hoogleraar economie, KU Leuven
Han Verschure, professor emeritus department architectuur en ruimtelijke planning, KU Leuven
Guy Vloebergh, ruimtelijk planner, Omgeving, UAntwerpen
Herman Welter, journalist, gespecialiseerd in openbaar vervoer
Willy Winkelmans, professor emeritus transport en haveneconomie, UA

Ondertekenden voor de Ringland Academie:

André Arnauw, gewezen adviseur mobiliteit provincie Antwerpen
Sven Augusteyns, architect-stedenbouwkundige, Stramien
Geert De Blust, landschapsecoloog, Instituut Natuur- en Bosonderzoek
Frank De Bruyne, gewezen mobiliteits- en planologisch ambtenaar
Ken Dupont, architect, DAM Architecten
Kris Hameeuw, onderzoeker energie-efficiëntie, UGent
Huib Huyse, hoofd onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling, HIVA – KU Leuven
Luk Janssen, stedenbouwkundige
Sara Kooyman, landschapsarchitect, stedenbouwkundige
Filip Meysman, professor milieuchemie, VUB
Maarten Moers, landschapsarchitect, ruimtelijk plannner, Omgeving
Jacques Spaas, ir.-architect, bestuurder, Beroepsvereniging van Architecten
Fred Van Remoortel, voormalig adviseur openbaar vervoer, Vectris
Luc Van Remortel, ingenieur
Dieter Vandevelde, ir.-architect en ruimtelijk planner
Luk Vanmaele, ruimtelijk planner, verkeers- en mobiliteitsdeskundige
Peter Vermeulen, ir.-architect en ruimtelijk planner, Stramien
Maarten Vrebos, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, Vectris
Luc Wallays, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, afgevaardigd bestuurder, Omgeving
Dries Willems, stedenbouwkundige

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!