Dit 15-jarig Nigeriaans meisje verblijft in het vluchtelingenkamp Minawao in Kameroen. Zij werd vier maanden lang door Boko Haram vastgehouden (UNICEF/Karel Prinsloo)

Meisjes Nigeria twee jaar na #BringOurGirlsBack nog steeds spoorloos

Op 14 april werden in Nigeria 276 schoolmeisjes gekidnapt door de fundmentalistische terreurgroep Boko Haram. Twee jaar later is er nog steeds geen spoor van 219 van hen. Duizenden andere vrouwen en meisjes delen hun vreselijke lot, volgens meerdere humanitaire organisaties.

dinsdag 19 april 2016 23:59
Spread the love

“Tussen tweeduizend en zevenduizend vrouwen en kinderen zijn reeds gekidnapt en worden als seksslavin gebruikt”, vermoedt Jean Gough, vertegenwoordiger van UNICEF in Nigeria. Zij die konden ontsnappen, verklaarden dat Boko Haram zijn gijzelaars systematisch hersenspoelt om hen in te zetten als zelfmoordterroristen, aldus UNICEF. In Nigeria zou drie vierde van alle zelfmoordaanslagen sinds 2014 door deze kinderen zijn uitgevoerd.

Nu het Nigeriaanse leger terrein verovert op Boko Haram, bevrijdt het steeds meer van deze ontvoerde vrouwen en meisjes. Bovenop het verschrikkelijke trauma door seksueel geweld, worden veel van deze meisjes afgewezen door hun familie en gemeenschap, vanwege hun associatie met de terreurgroep.

De ontvoering in het noordoosten van Nigeria van twee jaar geleden is volgens de VN geen alleenstaand geval. In november 2014 werden nogmaals driehonderd kinderen meegenomen uit een andere school in dezelfde regio. Ook zij zijn nog steeds vermist.

In een recent UNICEF-rapport staat dat in totaal ongeveer 1,3 kinderen op de vlucht zijn door het conflict in het bekken van de Tsjaad (dat grote delen van Nigeria, Niger, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek omvat), bijna een miljoen van hen alleen in Nigeria zelf. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch meldt dat een miljoen kinderen geen toegang meer hebben tot onderwijs.

“De ontvoerde meisjes van 14 april 2014 zijn een symbool geworden voor elk meisje dat in handen van Boko Haram is gevallen en voor elk meisje dat haar recht op onderwijs opeist”, verklaart Munir Safieldin, VN-medewerker voor humanitaire zaken in Nigeria.

“Het is aan de internationale gemeenschap om hen een stem te geven en het leven dat ze verdienen”, zei Leila Zerrougui namens VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon bij de herdenking van de Chibok-ontvoering op 13 april 2016. 57 van hen konden sindsdien ontsnappen, maar wat er met de andere 219 is gebeurd, is nog steeds onbekend.

De laatste jaren heeft het conflict in de regio zich uitgebreid en strekken de activiteiten van de terreurorganisatie Boko Haram zich uit tot de buurlanden Kameroen, Tsjaad en Niger. Nog meer kinderen werden sindsdien ontvoerd. Honderden jongens en meisjes zijn gedood, verminkt en ingelijfd door Boko Haram.

Onvrijwillige zelfmoordterroristen

Een van de wreedste tactieken die de gewapende groep hanteert, is om kinderen – en meisjes in het bijzonder – in te zetten als zelfmoordterroristen op drukke openbare plaatsen waarbij veel burgerdoden vallen, meldt Leila Zerrougui.

“Het is geen verrassing dat gezinnen dan vluchten naar veiligere streken in Nigeria en de buurlanden. Met meer dan twee miljoen ‘ontheemden’1, onder hen meer dan een miljoen kinderen, spreken de VN van een van de snelst groeiende crisissen in Afrika.”

In 2015 heeft de Nigeriaanse regering opnieuw meer vat gekregen op bepaalde gebieden in het noordoosten van het land. Daarbij werden ontvoerde personen van Boko Haram bevrijd, onder hen ook vele kinderen.

“Ze vertelden verontrustende verhalen over hun gevangenschap, onder andere hoe hele dorpen werden platgebrand, en getuigden over verkrachting en seksueel geweld, het gebruik van kindsoldaten, en andere schendingen”, aldus Zerrougui.

“Deze kinderen snakken naar de geborgenheid van hun familie, maar terugkeren naar hun gemeenschap kan beteken dat ze vervolgd worden. Meisjes die terugkeren als jonge moeders hebben het nog moeilijker te verduren. Deze getraumatiseerde kinderen hebben hulp nodig en onze steun om op te boksen tegen stigmatisering en afwijzing.”

Het conflict heeft ook een zware impact op het onderwijs. Meer dan 1500 scholen in het noordoosten van Nigeria werden verwoest en de leerkrachten zijn verdwenen. Honderdduizenden kinderen moeten het daarom zonder onderwijs stellen.Michelle Obama (whitehouse.gov)

De ontvoering van de schoolmeisjes in Chibok op 14 april 2014 leidde tot internationale actie, tot in de VN-Veiligheidsraad toe. De hashtag #BringOurGirlsBack werd toen ruim verspreid, maar echte actie om hen te bevrijden is er sindsdien nooit geweest.

Bron: The Unknown Fate of Thousands of Abducted Women and Girls in Nigeria

1   Personen die op de vlucht zijn maar nog in hun eigen land verblijven, worden ‘ontheemden’ genoemd (displaced persons) om het onderscheid te maken met ‘vluchtelingen’, die hun eigen land hebben verlaten. ‘Ontheemden’ hebben niet dezelfde juridisch status als ‘vluchtelingen’, omdat zij nog onder de jurisdictie van hun eigen land vallen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!