Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Werkzoekende mantelzorgers staan voor ‘verpletterende keuze’

Een werkzoekende die te maken krijgt met een ernstig ziek familielid, staat sinds 1 januari voor de keuze: de zorg opnemen en de uitkering verliezen, ofwel de zorg laten en intensief verder solliciteren. Om besparingsredenen kunnen werkzoekenden niet langer aanspraak doen op 'vrijstelling om sociale en familiale redenen'.

donderdag 19 februari 2015 20:34
Spread the love

Werkzoekenden die
reeds een vrijstelling van verplicht solliciteren hebben gekregen, mogen deze
twaalf maanden behouden. Nieuwkomers komen niet meer in aanmerking.

“Dat betekent dat
zij heel intensief werk moeten blijven zoeken, terwijl ze eigenlijk zorgtaken
op zich willen nemen. Mensen gaan in moeilijke situaties terechtkomen, waarbij
ze verplicht worden te kiezen. Waarschijnlijk kiezen ze dan voor de zorgtaken, maar het gevolg is dat ze geen inkomen meer krijgen,” zegt David Vanbellinghen woordvoerder van het ACV.

“Door de vrijstelling op te
schorten, zet je de mensen met de rug tegen de muur. Het is een verpletterende keuze waartoe mensen gedwongen worden”.

Genderaspect  

Werkenden hebben drie opties als ze tijdelijk
verlof willen opnemen om voor hun ernstig zieke kind of partner te zorgen: ze kunnen
aanspraak maken op tijdskrediet, thematisch verlof of op een loopbaanonderbreking. Voor
werkzoekenden bestond er tot dit jaar één mogelijkheid: vrijstelling aanvragen om ‘sociale en familiale redenen’, zodat ze tijdelijk niet verplicht waren te solliciteren en zich volledig konden concentreren op de zorg. In die
periode ontving de persoon een lagere uitkering, maar erna had hij of zij weer
terug recht op de werkloosheidsuitkering. Ook verloor de persoon zijn
pensioenrechten niet.   

Op dit moment
maken in totaal 7.000 mensen gebruik van de vrijstelling. Van hen zijn meer dan
6.500 vrouw. Vanbellinghen: “Er hangt dus een enorm genderaspect aan deze
bezuinigingsmaatregel. Net als met veel andere maatregelen – de halvering van
de inkomensgarantie-uitkering treft ook vooral vrouwen – komen met name vrouwen
er heel bekaaid vanaf. Je kunt de vraag stellen of zorgtaken dan niet
evenrediger verdeeld kunnen worden? Dat is zeker waar, maar de realiteit is wat ze is.” 

Weinig poten 

“Heel graag
zouden we iets tegen de maatregel doen, maar de vraag is of dat kan”, legt
Vanbellinghen verder uit. “We hebben zeer weinig poten om op te staan. Medio
november hebben we ons er zeer stevig tegen verzet. We zijn er in geslaagd om
enkele bezuinigingsmaatregelen bij te sturen, maar dat waren
alleen de punten waar werkgevers belang bij hebben.” 

Deze nieuwe
maatregel zal zeker problemen opleveren, veronderstelt Vanbellinghen.
“Werkzoekenden worden vaak intensief gecontroleerd op hun
sollicitatie-activiteiten. Voor sommige sociale of familiale situaties is een
tijdelijke time out daarom erg gepast.” 

Besparingen 

Minister van Werk
Kris Peeters stelt in Knack ervan overtuigd te zijn “dat de mensen die op de
vrijstelling een beroep doen en werkloos blijven, hun zoektocht naar werk
kunnen combineren met hun zorgtaken”.

“Maar wegen de besparingen die
gerealiseerd worden op tegen de moeilijke keuzes waartoe je de betrokken mensen
dwingt?”, aldus David Vanbellinghen. “Bevorderlijk zal het niet zijn.”

take down
the paywall
steun ons nu!