Sharan Burrow, voorzitter van IVV
Nieuws, Wereld, Europa, Economie, Samenleving, Politiek, België, Brussel -

‘Handen af van het recht op staken’

Woensdag 18 februari is door het Internationaal Vakverbond uitgeroepen tot Internationale Dag ter Verdediging van het Stakingsrecht. Vakbondsverenigingen wereldwijd verdedigen dan het recht om te staken tegen aanvallen van de werkgeversorganisaties binnen de Internationale Arbeidsorganisatie. Dat recht staat sinds 2012 zichtbaar onder druk.

woensdag 18 februari 2015 20:01
Spread the love

In Brussel is het
Plein van de Vrijheid het toneel van een manifestatie waarbij het IVV, het
Europees Vakverbond, Liga voor Mensenrechten, ACLVB, ACV en ABVV opkomen voor
de vrijheid van arbeiders om te staken. “Een kleine actie die symbolisch van
groot belang is”, aldus Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond ACLVB. “Het
stakingsrecht is een essentieel onderdeel van de collectieve onderhandeling en
de vakbondsvrijheid. Vakbondsvrijheid is een democratisch recht en dat moeten
we allemaal samen verdedigen.”

 ‘Handen af’

“Handen af van
het recht op staken”, roept Sharan Burrow van het Internationaal Vakverbond.
“Handen af van het recht op staken”, scanderen de actievoerders allemaal samen.
Ze verwijzen hiermee naar de handen van de werkgeversorganisaties, die In juli 2012 de discussies in de IAO blokkeerden en sindsdien stellen dat staken geen
algemeen recht is.

Werknemers- en
werkgeversorganisaties en de regeringen van de IAO-lidstaten vormen samen de
tripartite Commissie van de Normen, die sinds 1926 waakt over de toepassing
van de internationale conventies van de IAO. De drie groepen treffen elkaar ieder
jaar tijdens de arbeidsconferentie in Gene?ve om ernstige schendingen van werknemersrechten
te bespreken. Maar sinds 2012 slagen de partijen er niet meer in om tijdens deze
conferentie tot afspraken te komen.

Conventie 87

Het betreft conventie 87 van de IAO. In deze conventie wordt met geen woord gerept over het
stakingsrecht. Wel staat er dat vakbonden de vrijheid hebben om actie te voeren
om hun programma’s te realiseren.  

Werkgeversorganisaties
stellen dat actievoeren niet gelijk is aan staken. Werknemersorganisaties zeggen:
jawel, staken is een vorm van actievoeren en een universeel recht dat je
overal ter wereld moet respecteren en kunnen toepassen. Werkgevers brengen daar tegenin dat het
stakingsrecht op het niveau van elke IAO-lidstaat bepaald moet worden.

 Universeel recht

Europese landen
hebben niet veel te vrezen, aangezien de Raad van Europa het stakingsrecht
garandeert in het Europees Sociaal Handvest. Voor landen die alleen kunnen
terugvallen op de IAO-verdragen ligt dat anders.  

“Dan kennen we het resultaat”, aldus Marc Leemans, voorzitter van ACV. “Dat zou betekenen dat in landen waar regimes geen rechten willen toekennen aan werknemers, arbeiders geen kans
krijgen om actie te voeren en aan hun lot worden overgelaten. Dat kunnen
wij absoluut niet aanvaarden. Het stakingsrecht is een universeel recht, dat we
overal ter wereld moeten kunnen gebruiken en respecteren.”  

Om een beeld te
schetsen van de wereldwijde schendingen van het stakingsrecht somt Vercamst enkele
cijfers op, afkomstig van het Internationaal Vakverbond: “In 2013 waren 1.951
syndicalisten het slachtoffer van geweld. 629 syndicalisten werden illegaal aangehouden
omdat ze een collectieve actie hadden gevoerd. En in een tiental landen worden
nog steeds syndicalisten vermoord.”  

Internationaal Hof van Justitie

Van 23 tot en met
25 februari vinden er bij het IAO in Gene?ve opnieuw onderhandelingen plaats,
in maart komt het ter sprake tijdens de Governing Body van de IAO en in juni is
het weer tijd voor de de Internationale Arbeidsconferentie waar dit onderwerp ook
op de agenda staat. “Als er dan nog steeds geen akkoord komt tussen de werkgevers-
en werknemersgroep, dan moet dit naar het Internationaal Hof van Justitie in
Den Haag”, stelt Leemans.  

“Maar de werkgeversorganisaties
gaan liever niet naar het Internationaal Hof, want zij hebben meer baat bij een
impasse dan bij een oplossing. Ze vrezen dat de oplossing gunstig zal uitvallen
richting arbeiders en willen liever een totale blokkade van de situatie dan een
duidelijke uitspraak dat het stakingsrecht weldegelijk een universeel recht is.
Dus hoe langer de impasse duurt, des te beter voor hen.”

 Blokkeren

Werkgeversorganisaties
blokkeren het stakingsrecht inmiddels meer dan twee jaar. “Het is tijd om de
kwestie op te lossen” zegt Burrow. “Staken is het laatste verdedigingsmiddel
tegen uitbuiting en dictaturen. Zonder arbeiders is er geen productie en
zijn er geen diensten of winsten. Arbeiders hebben macht en geen werkgever kan
hun fundamentele rechten ontkennen zonder een strijd te leveren.”  

De vakbonden
hopen toch tot een oplossing te komen tijdens onderhandelingen op IAO-niveau.
Het liefst houden ze de onderhandelingen tussen de werknemers- en
werkgeversorganisaties. Ze trekken liever niet aan de bel bij de derde partij
van de tripartite, de regeringen, omdat sommige werknemersonvriendelijk zijn.
“We leggen liever ons lot niet in de handen van de regeringsgroep.” En als
het niet lukt? “Ja, dan zal het Internationaal Hof van Justitie er toch een
uitspraak over moeten doen”, aldus Leemans.

 Vrijheid

Deze
gemeenschappelijke manifestatie van vakbonden en mensenrechtenbewegingen op het
Plein van de Vrijheid in Brussel illustreert dat “de vrijheid van arbeid en het
ageren voor meer gelijke rechten bij de verdeling van de welvaart en de
vruchten van de arbeid, niet te scheiden zijn van de vrijheid van meningsuiting
en het recht om zich te verenigen”, stelt Paul Pataer van Liga voor
Mensenrechten.  

“Je kunt geen
vrijheid en democratie hebben zonder het recht op staken”, besluit Sharron
Burrow.

take down
the paywall
steun ons nu!