Pentagon: klimaatverandering vergroot bestaande bedreigingen
Nieuws, Wereld, Milieu, Klimaatverandering, VS -

Pentagon: klimaatverandering vergroot bestaande bedreigingen

In een vierjaarlijks lijvig rapport noemt het Amerikaanse ministerie van Defensie de klimaatverandering een multiplicator, die bestaande bedreigingen vergroot en de kans op conflict en terrorisme doet toenemen.

woensdag 12 maart 2014 16:52
Spread the love

“De klimaatverandering is een significante uitdaging voor de VS en de hele wereld”, stelt het Pentagon in zijn omvangrijke Quadrennial Defense Review 2014, een rapport dat de militaire doctrine vastlegt en doelstellingen en bedreigingen identificeert. “Naarmate de uitstoot van broeikasgassen toeneemt, stijgt de zeespiegel en nemen extreme weerfenomenen toe. Die veranderingen zullen huizen, land en infrastructuur vernielen.”

Het opwarmende klimaat wordt zo een bijkomende reden tot conflict in de wereld. “De klimaatverandering kan het watertekort vergroten en leiden tot een sterke stijging van de voedselprijzen. De druk die door de klimaatverandering gecreëerd wordt, zal de strijd om grondstoffen beïnvloeden en meer druk leggen op economieën, samenlevingen en overheden over de hele wereld”, stelt het rapport.

Klimaatverandering is multiplicator van bedreigingen

Het Pentagon noemt die effecten ‘threat multipliers’: factoren die bestaande wereldproblemen zoals armoede, milieuschade, politieke instabiliteit en sociale spanningen erger maken en voegt er aan toe dat die omstandigheden terroristische activiteit en andere vormen van geweld in de hand kunnen werken.

“De inschatting van het Pentagon wijst op een gesofisticeerd begrip van de toekomst waar onze defensie mee te maken krijgt als de wereld blijft opwarmen en de klimaatimpact steeds sterker wordt”, zegt Durwood Zaelke, voorzitter van het Amerikaanse Institute for Governance and Sustainable Development in een reactie.

“Minister van Defensie Hagel en zijn team bij het Pentagon blijken klimaatrealisten te zijn die de strijdkrachten voorbereiden op een wereld waar grondstoffen schaars zijn en de frequentie en ernst van klimaatrampen toeneemt.”

take down
the paywall
steun ons nu!