Het intieme dagboek
Nieuws, Cultuur, België, Liefde, Frank Adam, Klaas Verplancke, Belgische fabels, Valentijnsdag - Frank Adam en Klaas Verplancke

Het intieme dagboek

Het vierde deel van de reeks 'Confidenties aan een ezelsoor' van auteur Frank Adam en illustrator Klaas Verplancke is een liefdesgids. Speciaal voor Valentijnsdag leest u hier enkele fragmenten uit het intieme dagboek van de éénorige ezel.

vrijdag 14 februari 2014 08:29
Spread the love


doc

‘Ga uit elkaar en heb elkaar lief’

♥ ♥ ♥

Blakend, bruingebrand, en als herboren kwam de accountant de bergen afgedaald voorzien van het meest recente model ski’s en een nieuwe vriendin, en met de vraag wat de ezel ervan dacht. “Vandaag,” noteerde de ezel in zijn dagboek, “kwam ik op het idee dat verliefdheid de ziel van de moderne mens geen vleugels geeft maar ski’s.”

“Er zit meer moeite in het beeld van de beklimming die hij moet doorstaan eer hij de top bereikt, meer gevaar in de bomen en rotsen die hem tijdens zijn afdaling kunnen treffen, meer existentiële benauwing in de steile afgronden die zich onverhoeds onder hem kunnen openen, en meer realiteitszin in het besef dat het, op enkele schansintermezzo’s na, uiteindelijk alleen maar bergaf kan gaan.”

♥ ♥ ♥

Een man kwam bij de ezel met een omstandig verhaal over zijn vrouw. Onder het spreken rolde hij overmatig met zijn ogen heen en weer. De ezel luisterde en noteerde in zijn dagboek: “Een man weet pas iets van jaloezie als hij van het wit van zijn ogen alle hoeken heeft verkend.”

♥ ♥ ♥

Een vrouw kwam bij de ezel met een verhaal over haar man. Het was niet eenvoudig, het was geenszins wat het leek en al helemaal niet wat hij dacht. De ezel knikte en schreef in zijn dagboek: “Een vrouw is pas echt jaloers op een andere vrouw als ze op haar man plechtig zweert het niet te zijn.”

♥ ♥ ♥

Een koppel kwam bij de ezel voor een scheiding. De ezel zei: “U bent laat.”

♥ ♥ ♥

Een overspelige man legde uit: “De meeste mannen zien af van de praktijk der promiscuïteit omdat ze die niet tot in haar uiterste consequenties hebben verkend. Eén vrouw verveelt inderdaad en met twéé vrouwen krijg je niets dan ruzie. Maar véél vrouwen maken ruzie om jou.”

♥ ♥ ♥

De loslippige advocaat zei: “Indien advocaten mannen en vrouwen zouden helpen genadeloos te pleiten voor de liefde die leidt tot het grootste geluk, en indien therapeuten mannen en vrouwen zouden inwijden in de liefste woorden om hun mislukte liefdes liefdevol te ontbinden, zouden mannen en vrouwen nooit meer van elkaar scheiden en eeuwig van elkaar houden.”

“Omdat advocaten en therapeuten dan echter in een toestand van permanente werkloosheid terecht zouden komen, hebben zij in een onderling akkoord besloten dat advocaten tot nader order aan de slag blijven als advocaten, en therapeuten als therapeuten”. “En zo,” concludeerde de ezel in zijn dagboek, “blijft het sprookjeshuwelijk tussen Mededogen & Cynisme voorlopig ongeconsumeerd.”

♥ ♥ ♥

“Inderdaad, lieve Jaloezie,” noteerde de ezel, “maakt uw gif de liefde zoet. Zoveel aangenamer smaakt de geliefde als zij dankzij u nog voor een ander van begeerte druipt en zich ook aan hem als verrukkelijk presenteert.”

♥ ♥ ♥

Een vrouw zei tegen de ezel: “Als ik volgens jou telkens verkeerd doe door niet slecht te willen zijn, doe ik er dan in het vervolg beter aan goed te zijn door fout te handelen?”

♥ ♥ ♥

Een man mailde de ezel: “Geachte Mevrouw, graag zou ik willen melden dat ik vanmorgen door mijn echtgenote seksueel ben misbruikt. Wat kan ik daartegen doen?”

♥ ♥ ♥

Een bruid en een bruidegom lieten zich fotograferen bij de stal aan de rand van de woestijn. De ezel nam de taak op zich de sleep tegen het stof te beschermen en noteerde: “Hoe meer in de mode, hoe eerder gedemodeerd.”

♥ ♥ ♥

Een professor bedreef de liefde met de assistente van de decaan, op een semi-openbare plek in de bibliotheek waar zijn vrouw hen tussen de rekken gade kon slaan, zodat hij later in bed met haar heimelijk kon genieten van de onwetendheid van de assistente. Zijn vrouw was er echter niet van op de hoogte dat hij de assistente hiervan op de hoogte had gebracht.

Onlangs kwam hij evenwel te weten dat de assistente en zijn vrouw elkáár op de hoogte hadden gebracht en van in den beginne stiekem plezier uit zijn niet-weten hadden geput. Toen de professor zijn hart uitstortte bij een collega verklapte die het publieke geheim dat de decaan al jaren overspelige omgang met zijn vrouw had en dat zij de assistente aan hem hadden gekoppeld met een aanzienlijk loonsvoordeel als bonus, opdat zij hun affaire niet openbaar zou maken.

De ezel noteerde: “Het vergt een aanzienlijke dosis intelligentie om te voelen maar er is oneindig veel wijsheid nodig om de logica van je gevoelens niet te volgen tijdens het denken.”

♥ ♥ ♥

Het aanslagjaar na haar scheiding kwam een vrouw bij de ezel met haar belastingbrief. “Soms,” noteerde de ezel, “zou je vergeten dat een bril dient om te lezen, als je hem op de neus van een vrouw ziet staan, net zoals je er als mannelijk wezen niet bij stilstaat dat de eerste functie van het bovenste vrouwelijke ondergoed het ondersteunen en beschermen van de buste is.”

♥ ♥ ♥

Een man ontmoette zijn schoonmoeder in Second Life en veranderde haar in een geit terwijl ze sliep. Toen ze wakker werd en protesteerde, bond hij haar vast en deed met haar wat herders in momenten van extreme eenzaamheid met het fraaiste, molligste exemplaar van hun kudde schapen plegen te doen.

Moest hij, zo wou hij van de ezel weten, bij zijn vrouw melding maken van dit gegeven of niet? De ezel gaf zijn oordeel en noteerde in zijn dagboek: “Je ziet het best of iemand van je houdt of niet, op het ogenblik dat hij je haat.”

♥ ♥ ♥

Een jeugdvriendin schreef: “Nu ik wegens mijn scheiding genoegen moet nemen met een krap bemeten flat die voor mijn dierbare bibliotheek geen ruimte biedt, schenk ik je enkele boeken die ik je indertijd heb uitgeleend en die naar jouw zeggen je leven drastisch hadden veranderd. Zoals je kunt vaststellen, verkeren ze na al die tijd nog in redelijk goede staat maar heeft iemand er zich onledig mee gehouden de verkeerde dingen te onderstrepen, de meest nietszeggende passages pseudo-diepzinnig toe te lichten en het geheel uitvoerig van schreeuwlelijke uitroeptekens te voorzien.”

De ezel noteerde in zijn dagboek: “Ik open en lees uw brief zoals ik een roos tot mij neem. Door de geuren, kleurimpressies en andere niet-tastbare indrukken die eruit opstijgen laat ik mij bedwelmen en als ik hem probeer te begrijpen sneeuwt hij in een duizeling van woorden uiteen, zoals wanneer men van de roos alle blaadjes afzonderlijk plukt om haar pracht van nabij te kunnen bewonderen. Zoals u kunt vaststellen, word ik na al die tijd nog steeds door uw schoonheid redelijk compleet verward.”

♥ ♥ ♥

Een klein meisje liet de ezel haar hamster zien. De ezel wierp een haastige blik in de plastic zak en zei: “Ik heb het grootste respect voor deze hamster en alles wat hij voor u betekent maar ik zeg u: hij is een potsierlijk surrogaat voor uw beide ouders, en de nestwarmte die u van hem mocht ontvangen is slechts een fractie van de liefdevolle genegenheid die uw ouders u niet hebben kunnen schenken – te zeer in beslag genomen als ze zijn door de onverenigbaarheid van hun karakters, hun negatieve zelfbeeld en hun lage frustratie-tolerantiegraad.”

“Neem deze zakdoek en hou nu eindelijk op met huilen. Ga naar huis en begraaf uw hamster in de tuin. Breng zijn kooi vervolgens naar de prondelmarkt, koop met de opbrengst en het geld dat ik u uit medelijden schenk een mobiele telefoon, en laat die aan uw ouders zien met de woorden: ‘Ga uit elkaar en heb elkaar lief.’”

 

Liefdesfabels (‘Confidenties aan een ezelsoor’, Boek Vier) is een uitgave van Uitgeverij Vrijdag.  De reeks absurde fabels bestaat 10 jaar en viert feest: 

-Op zaterdag 15 februari brengen Frank Adam en cellist Lode Vercampt de literaire performance Erotische Fabels – Liefdesfabels op Lupercalia 2014, heidens liefdesfeest, in theater Tinnen Pot in Gent,  georganiseerd door Vermelenfonds.
-In bibliotheek Permeke Antwerpen loopt tot 4 maart de pop-up expo met prenten van Klaas Verplancke uit Erotische fabels, Liefdesfabels en Belgische fabels.
-Op 23 februari is Frank Adam met Belgische fabels te gast in het boekenprogramma “Lees meer” in Concertgebouw Brugge.

 

take down
the paywall
steun ons nu!