foto Gie Goris
Nieuws, MO*, Media over buitenlandpolitiek - Gie Goris

Buitenlandberichtgeving is dood. Leve de mondiale journalistiek?

Gie Goris (hoofdredacteur van MO*) schreef deze tekst op basis van interne discussies rond de vernieuwing van het media-aanbod van MO*, een inleidende lezing voor de buitenlandjournalisten van de VRT, en als bijdrage tot gesprek met enkele andere nieuwe media-initiatieven zoals Apache.be, DeWereldMorgen.be, StampMedia, Rekto:Verso, Doorbraak, NewsMonkey en Express.be.

dinsdag 11 februari 2014 14:42
Spread the love

De alomtegenwoordigheid van informatie en media in alle vormen en formaten leidt in de perceptie al snel tot de waardedevaluatie van zowel inhoud als boodschapper. Burgers, overheden én middenveld bekijken media eerder als doorgeefluik van hun mening en imago dan als een essentiële en autonome waarde waarvoor ze moeten vechten en waarin ze moeten investeren. 

In Het idee van rechtvaardigheid schrijft Amartya Sen, Nobelprijs Economie 1998 en een van de toonaangevende publieke intellectuelen in de wereld: “Als men het publieke redeneren in de wereld wil stimuleren, is een van de belangrijkste aandachtspunten de steun voor een vrije en onafhankelijke pers.” In het boek, dat beschouwd wordt als zijn magnum opus, neemt hij de ruimte om de bijdrage van ‘ongecensureerde en gezonde media’ te omschrijven.

“Ze zorgen”, stelt hij, “op directe manier voor een betere levenskwaliteit, omdat mensen via die weg in staat gesteld worden met elkaar te communiceren en de wereld waarin ze leven beter te begrijpen. Media voegen ook concrete – en anders onbelichte – informatie toe over de wereld waarin we leven.” Bovendien ziet Sen de media een ‘beschermende functie’ spelen “doordat zij vergeten en achtergebleven groepen een stem geven”. In ruimere zin noemt hij persvrijheid cruciaal voor de open communicatie en discussie die noodzakelijke voorwaarden zijn om te komen tot een “geïnformeerde en vrije vorming van waarden”. 

Lees meer: http://www.mo.be/sites/default/files/MO-paper82_Buitenlandberichtgeving.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!