België, Vlaamse regering, Wachtlijsten, Gehandicaptenzorg -

Voldoende actie ondernomen: wachtlijsten gehandicaptenzorg

zaterdag 28 december 2013 19:27
Spread the love

Het gezinsdrama in Geel waarbij een zwaar gehandicapte jongen en zijn beide ouders omkwamen maakt het nog eens duidelijk dat de nood in de gehandicaptenzorg groot is. Op 25 oktober 2013 oordeelde de Raad van Europa positief over de Belgische aanpak om de bestaande wachtlijsten voor personen met een handicap weg te werken. De wachtlijstproblematiek is er, maar ons land onderneemt voldoende actie om het op te lossen. Daardoor werd er geen bijsturing van het gevoerde beleid gevraagd. (Krols, 2013) Als student Maatschappelijk Werk vind ik dat personen met een handicap recht moeten hebben op zorg die nodig is om een volwaardig en zinvol leven te kunnen leiden. De Vlaamse Regering draagt hier zijn steentje stevig bij. Ik ben voor de beslissing dat ons land voldoende actie onderneemt, waardoor er geen bijsturing van het gevoerde beleid nodig is.

Het perspectiefplan 2020

De Vlaamse regering onderneemt actie door het perspectiefplan 2020 te ontwerpen. Het plan stelt belangrijke einddoelen voorop, waardoor de Vlaamse Regering ernaar streeft om in 2020 een zorggarantie te verwerven voor iedere persoon met een handicap met de grootste ondersteuningsnood. Men streeft er ook naar dat de gebruikers in 2020 van een vraaggestuurde zorg en bijstand kunnen genieten, vertrekkend vanuit de persoon zelf en niet vanuit de instellingen. Door deze einddoelen voorop te stellen toont de Vlaamse Regering dat ze zich willen inzetten om verandering te brengen. (CD&V, 2013)

Het budget en bijkomende plaatsen

De Vlaamse Regering heeft bijkomend geïnvesteerd in de sector voor personen met een handicap. Dit jaar is er een budget van 1,25 miljard euro ter beschikking gesteld om de ondersteuning en zorg van 40800 mensen met een handicap te betalen. Het is in deze legislatuur door het gevoerde budgettaire verruimingsbeleid zelfs met meer dan 145 miljoen gestegen, ongeveer 35 miljoen per jaar. Er zijn ook 4500 plaatsen bijgekomen. (CD&V, 2013; De redactie.be, 2013)

Meer ondersteuning

Elk jaar kunnen meer mensen op ondersteuning rekenen. Het budget wordt systematisch ingezet en dat gebeurt via de centrale zorgregie. Dat heeft als resultaat dat de te schaarse plaatsen en  budgetten op een meer objectieve en gestructureerde manier kunnen worden toegewezen, waardoor dat er de voorbije jaren meer mensen beter werden ondersteund. Sinds 2009 zijn er reeds 36000 zorgvragen behandelt. (De redactie, 2013; Krols, 2013)

Toegankelijke hulp

De Vlaamse Regering heeft rechtstreeks toegankelijke hulp gerealiseerd. Diegenen die van geen ondersteuning genieten kunnen er sinds midden dit jaar beroep op doen. De persoon met een handicap en zijn netwerk kan er gebruik van maken om even een rustpauze te nemen. Het is handicapspecifieke ondersteuning (begeleiding, dagopvang en verblijf) van enkele uren tot enkel dagen per jaar. Meer dan 180 voorzieningen over heel Vlaanderen bieden die mogelijkheid aan. Ook wanneer het netwerk plots wegvalt, dan wordt er gegarandeerd opvang aangeboden tot een duurzame ondersteuning gevonden wordt. (Krols, 2013)

Nieuw systeem

De Vlaamse Regering wilt het huidige systeem waarmee men de gehandicapten specifieke steun geven grondig wijzigen. Er is recent een ontwerpdecreet gerealiseerd rond de persoonsvolgende financiering, dat systeem werd principieel door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het bestuur van de financiering gaat door het nieuw systeem in handen zijn van de betrokkenen zelf. Dat vind ik beter, want de ondersteuning die mensen met een handicap nodig hebben verschilt van persoon tot persoon. Zo kan men zelf bepalen hoe en waar men hulp wilt inzetten met de financiën die men krijgt. (De redactie, 2013; VAPH, 2013)

Het nieuw systeem is een eerste aanzet tot het bieden van een basiszorggarantie op korte termijn en het laat de wachtlijsten dalen. Alle personen met een handicap zullen over enkele jaren een zelfde vast bedrag krijgen dat ze vrij mogen besteden, dat is het basisondersteuningsbudget. Door het budget wordt het mogelijk gemaakt dat hulp door het sociale netwerk wordt ondersteund, waardoor ze zoveel mogelijk in een gewone thuisomgeving opvangen kunnen worden. Wanneer er toch professionele hulp nodig is, dan moet die eerst komen van niet gespecialiseerde diensten, zoals thuishulp. Het zou geld besparen voor wie zo erg gehandicapt is dat zeer gespecialiseerde zorg nodig is, bijvoorbeeld opvang in een tehuis. (De Greef en Willems, 2013; VAPH, 2013)

Voor personen die meer ondersteuning nodig hebben volstaat het basisondersteuningsbudget niet, maar voor hun is ook een oplossing gezocht. Men stapt dan over op een persoonsvolgend budget. Dan moet men een ondersteuningsplan opstellen, waarin men inschat welke ondersteuning men nodig heeft. Met de uiteindelijke ondersteuning zal men ondersteuning van erkende voorzieningen kunnen aanvragen en betalen. Niet iedereen krijgt de totale zorg in de voorziening, als die niet gevraagd wordt. Zo is er plek voor meerdere mensen en worden er toch evenveel middelen gebruikt. (De redactie.be, 2013; VAPH, 2013)

Slot

Ik ben dus voor de beslissing dat ons land voldoende actie onderneemt, waardoor er geen bijsturing van het gevoerde beleid nodig is. Ondanks de economische context veranderde heeft de Vlaamse Regering het deze legislatuur volgehouden om zich in te zetten voor deze sector. Op dit ogenblik zijn er einddoelen tegen 2020 vooropgesteld, is het jaarlijks budget gestegen met ongeveer 35 miljoen euro, zijn er deze legislatuur 4500 plaatsen bijgekomen, zijn er de voorbije jaren meer mensen beter ondersteund, is er rechtstreeks toegankelijke handicapspecifieke hulp georganiseerd, is er een ontwerpdecreet gerealiseerd rond de persoonsvolgende financiering en is er meer toegankelijke gezinszorg. Het huidige ondersteuningssysteem en ook de tegemoetkomingen voor personen met een handicap blijven bestaan. Deze kunnen zelfs worden gecombineerd met het basisondersteuningsbudget en met het persoonsvolgend budget. Het probleem is niet opgelost, maar aan de hand van deze informatie is het duidelijk dat de Vlaamse Regering voldoende actie heeft ondernomen om het probleem van de wachtlijsten aan te pakken. (De redactie.be, 2013; VAPH, 2013)

Krols, N. (2013). Raad van Europa positief over Belgische aanpak wachtlijsten personen met handicap. Weliswaar.be. Gevonden op het internet: http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/raad-van-europa-positief-over-belgische-aanpak-wachtlijsten-personen-met-handicap.

De redactie.be. (2013, 27 oktober). De zevende dag. [videobestand]. Gevonden op http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/dezevendedag/EP_131027_DZD

De Greef, J., Willems, F. (2013). Basisuitkering voor elke gehandicapte. Gevonden op http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1629842

VAPH. (2013). Persoonsvolgende financiering: stand van zaken. Gevonden op het internet: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8292495-Persoonsvolgende+fincanciering%3A+stand+van+zaken.html

CD&V. (2013). Mensen met een handicap krijgen zelf initiatief in handen. Gevonden op het internet: http://www.jovandeurzen.be/nl/mensen-met-een-handicap-krijgen-zelf-initiatief-handen

take down
the paywall
steun ons nu!