Een betoging op 17 oktober 2013 in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede (foto: Raymond Clement / archief DeWereldMorgen.be).
Nieuws, Samenleving, België, Armoede, OCMW, Netwerk tegen Armoede, Frederic Vanhauwaert -

Armoedeverenigingen extra zwaar belast in 2013

Dit jaar klopten er 20 procent meer mensen aan bij verenigingen waar armen het woord nemen. Door besparingen van gemeenten en OCMW’s moeten deze verenigingen meer hulp bieden met minder middelen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Netwerk tegen Armoede.

vrijdag 27 december 2013 16:55
Spread the love

Helft armoedeverenigingen anticipeert minder middelen

Het netwerk constateert dit op basis van een rondvraag bij 58 armoedeverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Hoewel het schoolvoorbeeld van een gemeente waar dergelijke verenigingen het zwaar hebben, volgens Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede, “natuurlijk Antwerpen” is, benadrukt hij dat het middenveld in het algemeen over minder geld beschikt, terwijl de druk aan de basis stijgt.

“50 procent van onze verenigingen anticipeert minder middelen. Maar aan de andere kant constateert 40 procent van onze verenigingen dat hun takenpakket is gegroeid”, stelt Vanhauwaert.

Volgens Vanhauwaert hebben deze nieuwe taken bijvoorbeeld betrekking op het bereiken van nieuwe doelgroepen, zoals etnisch culturele minderheden en kwetsbare ouderen. Daarnaast moeten er extra diensten worden verleend aan de groepen die men al bereikt, zoals bijvoorbeeld het bieden van huistaakbegeleiding aan gezinnen met kinderen.

“Ook begint men verenigingen te zien als plaatsen waar mensen snel geactiveerd kunnen worden richting arbeidsmarkt. Dit kan natuurlijk niet”, stelt Vanhauwaert.

“Onze verenigingen willen mensen in armoede bijeen brengen, hen vooral een stem en opnieuw vertrouwen geven, en op hun tempo aansluiting laten vinden met de maatschappij.”

Extra druk op vrijwilligers

De nieuwe taken vragen bovendien om een hogere inspanning van de mensen die bij armoedeverenigingen actief zijn. “Mensen gaan er nu gemakkelijk vanuit dat de vrijwilligers maar iets meer moeten doen, maar in veel organisaties doen vrijwilligers al heel veel”, benadrukt Vanhauwaert.

“Meer vrijwilligers kan natuurlijk wel iets oplossen, maar ook dat moet opgevolgd worden. Mensen moeten gecoacht worden. En vandaag de dag is het niet zo evident om vrijwilligers te vinden die zich langdurig willen inzetten.”

Hulpvraag neemt toe door bezuinigingen en strengere eisen OCMW’s

Een groot deel van de toegenomen belasting die armoedeverenigingen momenteel ondervinden, komt voort uit bezuinigingen die de allerarmsten het hardst raken. Zo wijst het Netwerk tegen Armoede erop dat cijfers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) aantonen dat OCMW’s meer mensen minder steun geven.

Bovendien leggen veel OCMW’s aanvullende eisen op voor het toekennen van aanvullende steun. Zo worden tussenkomsten voor medische kosten en huurtussenkomsten volgens het Netwerk tegen Armoede een stuk strenger bekeken dan vroeger.

Maar mensen in armoede ondervinden eveneens hinder van het uitkleden van de dienstverlening door OCMW’s. Zo wijst Vanhauwaert bijvoorbeeld op de toegenomen digitalisering.

Daarbovenop worden armen geconfronteerd met pijnlijke gemeentelijke besparingen. “Zo gaan de prijzen van huisvuilzakken in heel veel gemeenten omhoog”, stelt Vanhauwaert.

Al deze ontwikkelingen hebben er volgens hem toe geleid dat armoedeverenigingen het afgelopen jaar geconfronteerd werden met een grotere hulpvraag. Vanhauwaert verwacht dat deze trend zich verder zal doorzetten.

take down
the paywall
steun ons nu!